Благотворителната фондация "Адра-България" и видинското пчеларско дружество "Димитър Балев" ще реализират в следващите 18 месеца проект за развитие на пчеларството сред социално слаби хора на стойност 50 000 щатски долара, съобщи за БТА Мариан Димитров, председател на благотворителната фондация "Адра-България". По думите му този проект е социално ориентиран и е пример за социално предприемачество.

Дейностите по проекта ще се финансират от "Адра"- интернешънъл - световна организация, разположена в 130 държави, представени в ООН. Организацията си сътрудничи с различни правителства, има хуманитарни акции в много държави в цял свят, каза още Димитров. В България фондацията подпомага с оборудване почти всички болници. Заслуга на фондацията са провежданите в страната безплатни медицински прегледи с двете зелени линейки. Подпомагането на пчеларския сектор е новост в дейността на "Адра-България".

Предвижда социално слаби и трайно безработни хора от Видинско да се сдобият със собствени пчелини, като избраните 15 души в уязвимо положение ще бъдат подпомогнати с всичко необходимо, за да се захванат с пчеларство и така да формират доходи, разказа за БТА Мариан Димитров. Председателят на фондация "Адра-България" обясни, че са избрали да реализират проекта във Видинска област, защото това е регион, в който икономическата ситуация е сложна и е голям броят на хората, които се нуждаят от подкрепа. От друга страна, във Видин са налице географски и климатични условия, които са благоприятни за развитието на пчеларството, допълни той.

Заедно с представители на социалните служби във Видин и с пчеларското дружество избрахме 15 души, на които да помогнем. Всеки един от тези бенефициенти ще получи по 12 пчелни семейства, нова електрическа центрофуга, пчелни пити (восъчни основи) и целия друг необходим инвентар и оборудване, поясни Мариан Димитров. Той допълни, че включените в проекта бенефициенти ще преминат и обучение, организирано от видинското пчеларско дружество "Димитър Балев", след което ще получат съответния сертификат за удостоверяване на придобитата квалификация. Сертификатът ще им даде възможност да кандидатстват пред Държавен фонд "Земеделие", например за субсидии. Ще подпомогнем хора до 40-годишна възраст, надяваме се да има дългосрочност и устойчивост на този проект, посочи Димитров.

Очаква се обучението да започне през декември, а през пролетта, когато бъдат закупени кошерите и пчелните семейства, кандидатите ще бъдат обучени и на терен.

Тъй като в момента в България изкупната цена на пчелния мед на дребно е ниска, стремежът на участниците в проекта ще е продукцията, произведена от 15-те бенефициенти, да бъде пласирана на дребно, така че да получат по-голям приход, обясни Даниел Лунгов, експерт проекти във фондация "Адра". Той допълни, че в рамките на обучението е предвиден и модул, в който участниците ще се научат как сами да търсят канали за пласмент.

За подбора на хората, които да бъдат включени в този социален проект е отговаряло пчеларското дружество във Видин, като всяка една кандидатура е била подробно обсъдена, подчерта Петър Младенов, председател на пчеларско дружество "Димитър Балев" - Видин. Младенов обясни, че от фондация "Адра" са задали определени критерии, по които е правен подборът, но стремежът е бил не само да бъдат включени хора с нисък статус и в уязвимо положение, но и да бъдат подбрани участници, които са мотивирани и имат желание да се занимават с пчеларство. По този начин стигнахме до хора, които са трайно безработни, хора с увреждания, които биха могли да се занимават с пчеларство. В групата има и безработни млади хора, посочи председателят на видинското пчеларско дружество. Той допълни, че са включени хора от град Видин, както и от селата Антимово, Покрайна, Кутово, Владиченци, Дражинци, Пешаково, Ракитница, Бойница.

Петър Младенов обясни, че една част от хората имат някакви познания за пчеларство, включително, защото техни роднини в миналото са се занимавали с тази дейност. Има и такива, които са напълно начинаещи и за тях в началото ще е трудно да се грижат за 12 кошера. Затова през цялото време пчеларското дружество ще оказва необходимата подкрепа.

Одобрените кандидати ще преминат обучение в около 40 работни часа, след което ще получат сертификат. Обучители ще са пчелари от видинското пчеларско дружество "Димитър Балев", каза още Петър Младенов. Освен обучението на кандидатите, доставки на пчелните семейства ще направят членове на дружеството, които поемат ангажимент да помагат на бенефициентите и да се грижат за тях, докато новите пчелари овладеят основните практически стъпки за пчелните семейства, допълва Младенов.

От подкрепа начинаещите пчелари ще се нуждаят, защото предизвикателства няма да липсват. Не само, защото всяко ново начинание е трудно, но и защото са много проблемите в сектор "Пчеларство" в България, сподели Петър Младенов. Основният проблем са пестицидите, които се използват в земеделието, отбеляза председателят на видинското пчеларско дружество, като припомни реализиращата се в момента общоевропейска инициатива за събиране на подписи срещу използването на пестициди.

И, ако дефинираме пестицидите като проблем номер едно, ще трябва да посочим и променящите се природно-климатични условия, на които няма как да влияем, каза Младенов. Проблем са и неправилните, според гилдията, действия на държавните структури - има национални програми, но начинът на субсидиране на сектора е неправилен, допълни той. Имаме работна група, която комуникира със земеделското министерство, целта е да се прецизира разпределението на субсидиите, да бъде променен Законът за пчеларството, както и съответните наредби, посочи председателят на видинското пчеларско дружество. Проблемите на сектора са много, комплексни са, но ние работим активно за тяхното разрешаване, обясни Петър Младенов.