Близо 2,3 млрд. лв. ще инвестира Министерството на иновациите и растежа (МИР) в развитието на българския бизнес до края на годината, съобщи заместник-директорът на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към МИР Калин Маринов на българо-турски форум в Бургас, цитиран от пресслужбата на ведомството.

Средствата са част от пакета за подкрепа на компаниите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), и програмите "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация". Те ще бъдат отпускани като безвъзмездна помощ, финансови инструменти и комбинация от двата вида финансиране.

От МИР напомнят, че кандидатстването по третата процедура от НПВУ за изграждане на собствени системи от възобновяеми енергийни източници в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия с бюджет от 200 млн. лв. продължава още близо два месеца. От нея могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, както и дружества с до три хиляди служители от почти всички икономически сектори.

В следващите седмици предстои отваряне и на останалите две мерки по НПВУ - за насърчаване на прехода към кръгова икономика и за подкрепа на компании с "Печат за високи постижения" от Европейската комисия. По първата мярка микро, малки, средни и големи фирми от преработващата промишленост ще могат да кандидатстват за общо 180 млн. лв. за ново оборудване. Със 118,5 млн. лв. по втората процедура ще бъде подпомогнато реализирането на 15 иновативни проекти за авангардни технологии - биоразградими продукти, различни софтуерни решения за сигурен родителски контрол, разпознаване на изображения, ускоряване развитието на лекарства, както и персонализирана и интелигентна грижа за хора с увреждания.

Според Маринов до края на годината по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" ще бъдат отворени процедури за безвъзмездна помощ и финансови инструменти за повече от 1,3 млрд. лв. Първите две мерки ще бъдат насочени към развитието на развойна дейност и внедряване на иновации. За тях е предвиден бюджет от 420 млн. лв. В края на годината ще бъде отворена мярка за 117,5 млн. лв. за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите.

"Вече имаме и подписано споразумение с "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" за 1,2 млрд. лв. Разработването на част от предвидените инструменти вече започна с пазарни консултациите и скоро се очаква подборът на финансови посредници, които ще инвестират средствата в предприятията. Предвидени са за изпълнение както дългови, така и дялови финансови инструменти. С тях компаниите ще развиват конкурентоспособността си, капацитета си за научни изследвания и внедряване на модерни производствени решения, ще създават нови работни места, както и цифрови технологии за улесняване на живота на гражданите", допълни той.

Маринов представи и възможностите по новата за България Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация. През тази година наличните средства по нея ще бъдат 461,82 млн. лв., които ще бъдат разпределени за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в страната, както и във ваучерна схема за партньорство между бизнеса и научните организации.