"Главна инспекция по труда" (ГИТ) се включва в традиционната кампания на Националната агенцията за приходите (НАП) за превенция на недекларирания труд в морските курорти, съобщиха от пресцентъра на инспекцията.

Освен за работа без трудов договор, съвместните екипи ще следят и дали работещите се осигуряват върху реалната си заплата, или получават част от възнаграждението си в плик.

От ГИТ напомнят на работниците и служителите, че писменият трудов договор, регистриран в НАП, защитава в най-пълна степен трудовите и осигурителните им права. В случай че те бъдат осигурявани върху по-нисък от реалния доход и върху по-малко часове от реално полаганите, те биха получавали по-ниски обезщетения в периодите, когато останат без доходи. Има риск и изобщо да нямат право на обезщетение, а в бъдеще - и на пенсия, заради недостигащ осигурителен стаж.

Работниците могат да пресметнат загубите си с помощта на калкулатор, като въведат заплатата, на която се осигуряват и тази, която реално получават. Чрез персонален идентификационен код на НАП могат да проверяват дали трудовият им договор е регистриран, както и върху какъв доход се осигуряват. ИА ГИТ вече започна и своя кампания за превенция на недекларирания труд във всичките му форми в сезонни обекти, които са идентифицирани като високорискови.

Вчера от НАП обявиха началото на проверките по морските курорти. През летните месеци на миналата година фискалните инспектори установиха над 780 нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, като голяма част от тях са свързани с укриване на данъци и осигурителни вноски, напомниха от агенцията. Над 300 млн. лв. годишно е щетата за бюджета от "заплата в плик".