През юли по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на българи в чужбина са 316 600 или с 59.4 на сто под регистрираните през юли 2019 година, съобщи Националният статистически институт.

През юли посещенията на чужденци в България са 705 600 или с 66.1 на сто по-малко в сравнение с юли 2019 година.

Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 85.6 на сто, "служебна" - с 54.6 на сто, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 39.1 на сто.

Транзитните преминавания през страната са 56.1 на сто (395 600.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 66.2 на сто, или с 62.7 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 65.4 на сто.

През юли относителният дял на посещенията по цели е както следва: с други цели - 66 на сто, с цел почивка и екскурзия - 23.6 на сто, и със служебна цел - 10.4 на сто.