Чувствителен риск от забавени плащания и лоши вземания в 11 сектора от наблюдаваните 18 сектора от българската икономика отчита регулярният рейтингов доклад на компанията за кредитен риск "Алианц трейд" (Allianz Trade), съобщиха от компанията, цитирани от БТА.

Мониторингът обхваща 18 сектора в 70 държави, като се използва методология на "Алианц Трейд" с четири основни критерия - търсене, доходност, ликвидност и бизнес среда. Секторите се индексират от "зелено" за нисък, през "жълто" за умерен, "оранжево" за чувствителен до "червено" за висок риск от забавени плащания и лоши вземания, обясняват от компанията. Докладът се изготвя на тримесечна база.

Според доклада за България в "оранжевата зона" попадат секторите "Автомобилостроене", "Автомобилни части", "Строителство", "Транспорт", "Химическа индустрия", "Текстил", "Металургия", "Машиностроене и оборудване", "Транспортно оборудване", "Битови стоки и оборудване", "Търговия".

Подобрение спрямо миналата година у нас се отчита само за сектор "Енергетика", като той преминава към "жълтата зона" на умерен риск. Със същата оценка в България остават секторите "Електроника", "Производство на хартия", "Компютърни технологии и телекоми", "Фармацевтична индустрия", "Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост". Единственият сектор у нас, който попада в "зелената зона" на нисък риск, продължава да е "Софтуер и ИТ услуги".

На ниво държава "Алианц трейд" запазва рейтинга на България без промяна на B2 - "умерен риск" от забавени плащания и лоши вземания, се посочва в съобщението. Рейтингът на риск на "Алианц трейд" на ниво държави дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава.

Оценката на "Алианц трейд" за риска от забавени плащания и лоши вземания по сектори на глобално ниво показва, че най-обезпокоителна е ситуацията в строителството, което единствено попада в червената зона на "висок риск". Основна причина за това са динамичните промени в средата - лихвите по кредити, цените на различни пазари и сегменти, новите изисквания и регулации за зелена урбанизация, навлизането на "умни" сгради, недостигът на квалифицирана работна ръка.

Повишен риск в световен план се индикира в секторите "Текстил" и "Металургия", въпреки че те все още остават в "оранжевата зона" на чувствителен риск. Най-стабилно е положението с разплащанията при компаниите от двата сектора, които са в "зелената зона" - "Софтуер и ИТ услуги" и "Фармацевтична индустрия". На географски принцип най-висок към момента изглежда рискът в различните сектори в Латинска Америка, отчита доклада.

Въпреки че засега на глобално ниво ситуацията се запазва сравнително стабилна, в доклада си анализаторите на "Алианц Трейд" не изключват възможността до края на годината да се наложи понижаване на рейтинги на сектори в различни държави и на глобално ниво. Основна причина за това се очаква да бъдат сериозните предизвикателства пред компаниите на макроикономическо ниво. Сред проблематичните теми са осезаемото забавяне на икономическия ръст в световен мащаб до нивата от 2019 г., намаляването на приходите на бизнесите, увеличаването на лихвите, приближаването на редица европейски икономики до ръба на рецесията, намаляването на обема на търговията заради преориентирането на потребителските разходи от стоки към услуги след ковид кризата.

"Въпреки че в България засега нямаме сектор, който да попада в "червената зона" на най-висок риск, ситуацията изисква повишено внимание от страна на бизнеса, особено за компаниите, които имат и външнотърговски отношения. Сериозните предизвикателства на макроикономическо ниво и забавянето на ръста в Европа, където са локирани голяма част от партньорите на българските фирми, е предупредителен сигнал те да обърнат още повече внимание на събирането на вземанията си", обяснява Камелия Попова, управител на "Йолер Ермес" (Euler Hermes) за България, вече опериращи под търговската марка "Алианц трейд", цитирана в съобщението.

"Застраховката на търговски кредити остава един от най-силните инструменти за защита на бизнеса особено в контекста на възможна рецесия. Освен това като международен лидер ние можем да бъдем от помощ още на ниво превенция на лоши вземания и забава на плащания, защото разполагаме с много сериозна база данни за актуалното състояние на над 80 млн. компании по цял свят, които могат да бъдат действащи или потенциални партньори на български фирми", допълва тя.