Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2020 г. е в община Челопеч (2628 лв.). На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2336 лв.), следвана от Пирдоп (1936 лв.) и Раднево (1913 лв.). Столична община е на 5-а позиция (1913 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1830 лв.), Девня (1745 лв.), Елин Пелин (1638 лв.), Панагюрище (1528 лв.) и Божурище (1540 лв.).

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели - водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор.

Това показват данни на Института за пазарна икономика (ИПИ), който публикува карта на средната брутна месечна заплата в 265-те общини в страната. Включени са както наетите в частния, така и в обществения сектор. Картата на заплатите обхваща периода 2016-2020 г.

Прави впечатление и силното представяне на индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове.

В топ 20 по заплати в страната влизат:

1) общините Елин Пелин, Божурище и Костинброд от широката периферия на София;

2) общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна и

3) общините Марица, Куклен и Брезово до Пловдив.

Успешният модел на трите водещи центъра в страната - София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града - водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и носи добри заплати, отбелязват от ИПИ.

Източник: Институт за пазарна икономика (ИПИ)

Положителните процеси преди пандемията водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2016-2020 г. Средната заплата на наетите лица в 182 общини в страната бележи ръст между 40% и 60% за пет години. Начело отново са малки общини, като в топ 3 влизат общините Крумовград и Брезник, където средната заплата нараства съответно с 88% и 83% за периода 2016-2020 г. Последното, констатира ИПИ, е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, по-конкретно в сферата на строителството. Големите общини - София, Пловдив и Варна, също бележат добър ръст - в рамките на 40-45%, принос за което има и динамиката в дигиталната сфера.

Въпреки негативните икономически ефекти от пандемията през 2020 г., в почти всички общини в страната се отбелязва ръст на средната работна заплата. В седем общини заплатите на наетите намаляват през 2020 г., като спадове има например в Своге (-3% спрямо 2019 г.) и Лъки (-9%). Въпреки това, редица малки общини отбелязват значителен ръст на заплащането на фона на общото забавяне, в това число вече споменатите Брезник (38%) и Крумовград (20%). В Столична община повишението е с 9%, а от водещите икономически центрове най-добре се представя Велико Търново, с 14% ръст в годината на пандемията.