"Булгаргаз" и руската "Газпром експорт" сключиха допълнително споразумение към Договора за доставка на природен газ от 15 ноември 2012 г., посочват днес от българската компания.

С подписването на допълнението от утре, 1 януари, се променя пунктът на доставка - от "Исакча" и "Негру-Вода" на "Странджа 2/Малкочлар".

Постигнатите договорености са в интерес на "Булгаргаз" ЕАД и на потребителите на природен газ в страната. Финансовите ползи от смяната на пункта на доставка се оценяват в приблизителен размер на 81 млн. лева, съобщава "Булгаргаз".

Икономията се дължи на отпадането на разходите за достъп и пренос през територията на Румъния в приблизителен размер на 76 млн. лева. В допълнение "Булгаргаз" ЕАД ще спести 4.6 млн. лева от по-ниските такси от новия пункт за получаване на природен газ.

Част от икономията е отразена в предложеното намаление на цената на природния газ за първото тримесечие на 2020 г., пише в съобщението.

"Булгаргаз" ЕАД продължава преговорите с "Газпром експорт" за намаление на доставната цена на природния газ за страната, пише в съобщението. Българската страна настоява доставната цена да отразява развитието на цените на ликвидните континентални газови хъбове и действащите гранични цени за Германия, Франция и Италия.

Интересът на двете страни предполага преговорите да бъдат финализирани в най-кратък срок в началото на 2020 г., допълват от "Булгаргаз.