Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ смята, че е необходимо да се предприемат още комплексни мерки, които да обхванат още по-широк кръг от компании и хора, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация.

Според Палата трябва да се мисли и за бъдещите мерки, с които да започне възстановяването на икономиката до нивата от преди кризата. От БТПП определят като важен елемент от тази дейност сформирането на икономически щаб, който да разработи стратегия за бързо възстановяване на икономиката.

Към силно засегнатите сектори, като например туризма и свързаните с него подсектори, трябва да бъде насочен сериозен финансов ресурс, който да подпомогне рестартирането му, смятат от БТПП.

От Палата напомнят, че на 10 април са изпратили пакет с деветнадесет мерки на вниманието на парламентарните комисии и изпълнителната власт във връзка с негативното влияние на КОВИД-19 и съобщават, че днес ще бъдат изпратени допълнителни предложения до изпълнителната власт.

За БТПП приоритетна мярка продължава да бъде гарантираното придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, за да не се възпрепятства износа и вноса на всякакъв вид стоки между държавите. Спазването на тази мярка ще даде възможност на местните компании да работят и да изпълняват поръчки, което от своя страна ще доведе до запазване на служители или наемане на нови, посочва от Палатата.

Палатата приветства мерките, които социалните партньори представиха по време на онлайн заседанието на НСТС на 13 април и остава на разположение със своите експерти и е готова да подпомогне администрацията в реализирането на мерки. От БТПП смятат, че диалогът следва да бъде по-ефективен.