Тази година се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, с прогноза за растеж за всички държави от ЕС. Това се посочва в зимните икономически прогнози, представени днес от Европейската комисия.

Очаква се скоростта на растеж да бъде умерена в сравнение с високите равнища през последните години, на фона на повишена несигурност. През втората половина на миналата година икономическата активност намаля, защото растежът на световната търговия се забави, несигурността засегна доверието, а резултатите в някои държави в ЕС бяха засегнати неблагоприятно от временни вътрешни фактори, като смущения в производството на автомобили, социално напрежение и несигурност, свързана с фискалната политика.

В резултат нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС намаля на 1,9 на сто през 2018 г. спрямо 2,4 на сто през 2017 г. (есенната прогноза - 2,1 на сто за ЕС).

Икономическата динамика от началото на тази година бе ниска, но основните фактори останаха устойчиви. Икономическият растеж ще продължи, макар и по-умерено. Европейската икономика ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда, благоприятни условия за финансиране и леко експанзионистична фискална позиция. БВП на еврозоната се очаква да нарасне с 1,3 на сто през 2019 г. и с 1,6 на сто 2020 г. (есенната прогноза - 1,9 на сто през 2019 г.; 1,7 на сто през 2020 г.). Прогнозата за увеличението на БВП на ЕС също бе понижена на 1,5 на сто през 2019 г. и на 1,7 на сто през 2020 г. (есенната прогноза - 1,9 на сто през 2019 г.; 1,8 на сто през 2020 г.).

 

 

 

Сред големите държави в ЕС корекциите за намаляване на растежа през 2019 г. бяха осезаеми в Германия, Италия и Холандия. В много държави се наблюдава благоприятно устойчиво вътрешно търсене, подпомагано и от фондовете на ЕС.

Инфлацията на потребителските цени в еврозоната намаля към края на 2018 г. заради резкия спад в цените на енергията и по-ниската инфлация на цените на храните. Същинската инфлация, която изключва цените на енергията и на непреработените храни, бе слаба през годината, въпреки по-бързия растеж на заплатите. Общата инфлация (ХИПЦ) достигна средно 1,7 на сто през 2018 г., което е повече от 1,5 на сто през 2017 г. Затова допусканията за цените на петрола за тази и следващата година са по-ниски от тези през есента, инфлацията в еврозоната се очаква да остане умерена на равнище от 1,4 на сто през 2019 г., преди да се увеличи слабо до 1,5 на сто догодина.

За ЕС прогнозата за инфлацията е средно 1,6 на сто за тази година, след което се увеличава на 1,8 на сто през 2020 година.

Съществува висока степен на несигурност, свързана с икономическите перспективи, затова се отчитат опасности по отношение на прогнозите. Напрежението в областта на търговията, което от известно време влияеше отрицателно на нагласите, намаля, но все още предизвиква загриженост. Китайската икономика може да се забави по-рязко от очакваното, а световните финансови пазари и много от бързо развиващите пазари са податливи на резки промени в глобалното усещане за заплаха и очакванията за растежа. За ЕС процесът с оттеглянето на Великобритания остава източник на несигурност.

В светлината оттеглянето на Великобритания от ЕС прогнозите за 2019 г. и за 2020 г. се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в моделите на търговията между ЕС-27 и Лондон ще се запази. Това се прави само за целите на прогнозирането.

Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно валутните курсове, лихвените проценти и цените на стоките към 25 януари 2019 година. По отношение на всички други входящи данни, в прогнозата е взета под внимание информацията до 31 януари.