На 7 ноември 2023 г., в София Тех парк предстои третото издание на форума Powers Summit. По традиция то ще събере лидерите на всички парламентарно представени политически формации и техните екипи, както и представителите на изпълнителната власт, за да търсим решения в реално време по водещите теми в диалог с бизнеса, гражданския сектор и науката. Българският Веднага след официалното откриване ще започне панелната дискусията по здравеопазване.

Тази година тя е посветена на темите превенция, ранно откриване, прецизна диагностика и съвременно лечение. Участниците в панела вече проведоха своите стратегически разговори, в които се обединиха върху три основни приоритета, изискващи решения в следващите 6 до 12 месеца:

  1. Реализиране на конкретни политики за ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА на социално значимите заболявания чрез изпълнение на Националния план за борба с рака и приемане на Национален кардиологичен план, включващи информационно-образователни програми за рисковите фактори (нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, ниска физическа активност) с намаляване цел намаляване на тяхното вредно въздействие и повишаване на качеството на живот.
  1. Създаване на национални програми за РАННО ОТКРИВАНЕ И ПРЕЦИЗНО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ на най-разпространените социално значимите заболявания, целящи да обхванат възможно най-голям процент от целевите групи, с участието на общопрактикуващите лекари в процеса и осигурявайки подходящ механизъм и скринингови и диагностични методи в съответствие с европейските и световни стандарти.
  1. Осигуряване на СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ чрез незабавни мерки за въвеждане на нови технологии за укрепване на доболничната помощ в отдалечените райони, преструктуриране на болничната помощ и преминаване от клинични пътеки към диагностично свързани групи - приемане на план за действие до края на 2024 г. и реализиране на пилотен проект през 2025 г.

Ехо от основен приоритет за 2022 г:

Въвеждане на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ чрез приемане на необходимите законодателни промени до средата на 2024 г.

В рамките на модула по здравеопазване, ще се разгледа и изключително важната тема за борбата със затлъстяването.

Експертите, които ще вземат участие в дискусията, ще подчертаят, че затлъстяването трябва да бъде разглеждано като хронично и прогресиращо заболяване, което има пандемично разпространение, чието негативното и комплексно влияние на трябва да се неутрализира с Национална програма за борба със затлъстяването.

Какви ще са поетите ангажименти от политици и министри на Powers Summit предстои да видим

Форумът запълни своя капацитет. За всички, които не успяха да заявят своето място, е отворен лист на чакащи и при наличие на отказ от страна на посетител - организаторите ще уведомят на принципа "първи по записване - първи по право" ако има наличен свободен билет.

За допълнителна информация, моля посетете сайта на Powers Summit.