Частният пристанищен оператор "БМФ Порт Бургас" АД - концесионер на Пристанищен терминал "Бургас Изток-2" и Пристанищен терминал "Бургас Запад", откри Интермодален терминал в Индустриална зона "Божурище", на който ще се обработват морски контейнери, разтоварени в пристанище Бургас, и предназначени за клиенти в западната част на страната, и обратно. Транспортирането на контейнерите между Бургас и София ще се осъществява с ж.п.транспорт, в съответствие с новите европейски тенденции за преминаване към по-щадящи околната среда решения за транспорт на товари.

снимка: „БМФ Порт Бургас“

Изпълнителния директор на "БМФ Порт Бургас" АД г-н Борис Балев представи пред гостите предимствата на терминала като основно свързващо звено между пристанището в Бургас и европейската мрежа от интермодалния терминали, което обуславя възможността България да поеме нови потоци товари от Изток към Западна Европа.

Терминалът е разположен в сърцето на Балканите - по протежение на жп линията "София-Банкя", и е на около 5 км от Околовръстното шосе на столицата. Ключовата му локация гарантира гъвкавост на доставките на контейнери до/от вътрешността на страната, както с автомобилен, така и с железопътен транспорт.

Терминалът е регистриран като временен и митнически склад. Оперативната му площ е 27 000 кв.м., а годишният му капацитет се изчислява на 60 000 TEU. Инвестицията в изграждането му възлиза на близо 9,2 млн. лева.

снимка: „БМФ Порт Бургас“

Церемонията по откриването се проведе на новоизградената площадка, а на събитието присъстваха над 130 гости - представители на институциите, клиенти и партньори, между които Николай Шушков - заместник-министър, МРРБ; представители МТС, МТИТС; д-р Антоанета Барес, Изпълнителен директор на НКИЗ ЕАД;, представители на ДП НКЖИ; Бурхан Немутлу - председател на Управителния съвет на Българско-турска търговско-индустриална камара; Емрах Сазак - член на Управителния съвет на Алкомет.