"ТОТ-8" ЕООД, София, ще добива строителни материали - пясъци и чакъли от находище "Кайметлий", разположено в землището на с. Величково, община Пазарджик. Това е регламентирано в прието решение на Министерския съвет, с което дружеството е определено за концесионер на находището, съобщава пресслужбата на кабинета.

Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период концесионерът ще вложи 1,5 млн. лв. за добива.

Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 805 575 лева без ДДС, уточняват от МС.

В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, 50 на сто от тази сума се превежда в бюджета по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Пазарджик, се посочва в съобщението.