"Бихме подкрепили общо намаляване на ставките, но това може да стане едва след влизането на България в еврозоната". Това заяви пред БНР Димитър Бранков, зам.-председател на БСК.

"Всякакви радикални промени в данъчната система преди влизането ни в еврозоната обричат на риск фискалната система и достъпа до еврозоната. Правителството пое ангажимент през юли да инициира процедура за влизане в чакалнята на еврозоната. Това е свързано с поддържане на устойчивост на публичните финанси", обясни Бранков.

Ефектите от гъвкави ДДС ставки могат да бъдат в различни посоки, смята Димитър Бранков и добави, че заради това дебатът трябва да бъде по-продължителен и по-професионален.

"Предложенията, които са отправени, са частични - те засягат данъчни ставки на ограничен кръг от стоки, които при това не са дефинирани пределно ясно. По тази причина считаме, че дебатът за отстраняване дефектите в данъчната система трябва да продължи достатъчно дълго време при много внимателна, надеждна оценка за въздействие и отворен дебат с всички браншови организации, които са засегнати. Решенията не могат да бъдат взети просто така с месец-два дебат, респективно отиване есента към промяна на данъчните закони. По тази причина подкрепихме позицията за отказ от радикални промени в данъчната система, докато не се предприемат мерки за повишаване на ефективността на разходване на публичните средства", коментира зам.-председателят на БСК. По думите му в страната има много ниска ефективност на бюджетните политики по отношение на разходите.

"Има опасност от надцакване от различните ъгли на политическата система с предложения, които имат популистки характер, включително по отношение на доходи, намаляване на данъчни ставки, без сериозен анализ на въздействието във всички посоки", отбеляза още Димитър Бранков.