Необходимо е да се приеме нов закон за туризма, който да намали административната тежест и да облекчи процедурите за бизнеса. Това са категорични от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Една от необходимите реформи според тях е в работата на Националния съвет по туризъм.

 

От организацията заявяват, че са против чрез Закона за туризма да се създават лечебни заведения. Това според тях е една безспорна бюрокрация и не подпомага дейността в бранша. Затова се искат и промени при сертифициране на спа, медикъл и таласо центровете, отбелязват от БХРА.

"Ние сме построили хотели, а не болници", категорични са от БХРА. Освен това от бизнес гледна точка не е нормално да функционират две коренно различни структури в хотела, обосновават се от организацията. И дават за пример - 5 етажа работят като хотел, 1 етаж като болница. Един и същи инвеститор влага парите и за двете, а върху второто /болницата/ няма никакво влияние и е необходимо много време за урегулиране на нещата при неудовлетворителни резултати за инвеститора и на практика сезонът е изтърван. При това положение, ако собственикът на болницата не се справи и урони престижа на инвеститора, собственикът на хотела по никакъв начин не може да се освободи от него, тъй като на практика той е собственик на това заведение, а не управител, който би могъл да се смени с решение на Общото събрание за 3-5 дни, подчертават от БХРА.

Според Асоциаицията трябва да се облекчат процедурите по категоризирането на туристически обекти и сертифицирането на балнеолечебни (медикъл спа) центрове, спа центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове. Да се увеличи защитата на правата на потребителите на туристически услуги и да се създаде единна браншова структура.

От организацията считат, че е добре да се запази практика контролът да се осъществява от Комисията за защита на потребителите, която има достатъчно структури, изградени във всички градове. Не намираме за нормално този, който категоризира, той и да проверява, категорични са от БХРА. Според тях има достатъчно нерешени въпроси в компетенцията на Министерство на туризма и без потребителските спорове и ако на ведомството бъде прехвърлен и контролът това само би утежнила работата. Не бива да се получава порочната практика както в ДАИ, от един да зависи всичко - и контрола и категоризирането, казват от БХРА. Това ще бъде огромна предпоставка за корупция и пред обществото много трудно можем да докажем обратното, независимо колко коректно се работи, подчертават от организацията.

Туристическият данък трябва да се разходва само за дейности, свързани с туризма, като в края на годината общините да представят подробен отчет за разходването на туристическия данък пред Министерството на туризма и съответните браншови организации от региона, настояват още от БХРА.