През септември 2022 г. сезонно коригираното ниво на безработица в еврозоната леко се понижи до 6,6% от 6,7% в предходния месец и от 7,3% през отчетния месец на 2021 г. А в ЕС като цяло спадна до 6,0% - стабилно ниво в сравнение с предходния месец, от 6,7% година по-рано. Данните са на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Евростат изчислява, че 12,9 милиона души в ЕС, от които 11 милиона в еврозоната, са без работа през септември 2022 г. В сравнение с август 2022 г. безработните лица намаляват с 52 000 в ЕС и с 66 000 в еврозоната. А в сравнение със септември 2021 г. безработицата намалява с 1,3 милиона души в ЕС и с 1 милион в еврозоната.

Ниво на безработица е ЕС като цяло и в еврозоната, в процент

Графика: Евростат

Какви са данните за младежката безработица

През септември 2022 г. 2,7 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,2 милиона в еврозоната. През отчетния месец нивото на младежката безработица е било 14,6% както в ЕС, така и в еврозоната, спрямо съответно 14,3% и 14,4% за месец по-рано. В сравнение с август 2022 г. безработните млади хора са се увеличили с 48 хиляди в ЕС и с 25 хиляди в еврозоната. На годишна база младежката безработица е намаляла със 79 хиляди души в ЕС и с 50 хиляди в еврозоната.

Какви са съотношенията по пол

През септември 2022 г. безработицата при жените е била 6,4% в ЕС, колкото и през август 2022 г.

Коефициентът на безработица при мъжете е 5,7% през септември 2022 г., колкото и предходния месец.

В еврозоната безработицата при жените е 7,1%, което е спад от 7,2% през предходния месец, докато нивото на безработица при мъжете е 6,2%, колкото и в предходния месец.