Продуктова такса за изделията от текстил, включително и тези втора употреба, засега няма да има. Това стана ясно от думите на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Той коментира темата, след като от Асоциацията на вносителите на дрехи втора употреба алармираха, че ако бъде приета подобна такса, цените на дрехите втора употреба ще скочат с 25%.

За въвеждане на продуктова такса при текстила се заговори, след като Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане изменения в Закона за управление на отпадъците, според които и лица, които пускат на пазара текстил, трябва да бъдат включени в публични регистри. Такива регистри досега има за вносителите на автомобили, като на базата на информацията в тях те заплащат продуктова такса. Смисълът на таксата е в бъдеще да се обезпечи рециклирането на стоката, която се произвежда или внася и която впоследствие се превръща в боклук.

На базата на тази система, от Асоциацията на вносителите на дрехи втора употреба алармираха, че щом такива списъци се създават и за вносителите на текстил, то по пътя на логиката трябва да бъде въведена и аналогична продуктова такса, която ще доведе и до скок на цените.

Според екоминистъра Нено Димов обаче законовите промени не касаят конкретно това. "Това е прибързано доколкото изобщо не говорим какъв начин ще има за разделно събиране, но това, което е ясно - че трябва да има разделно събиране. От една страна, сепариращите инсталации в момента имат проблем с това, че този тип дрехи, когато стигнат до тях, прекъсват работата им за дълго време, искат ремонти, омотават се, а самите депа се запълват с такъв отпадък, който не трябва да бъде в депата. Тоест трябва да има разделно събиране. Какъв ще е механизмът - ние в момента работим върху това да има основание в българското законодателство. След това трябва да има наредба, да уточним механизма. Естествено, тя трябва да бъде направена с всички заинтересовани, за да може да бъде устойчива. Тя не може да бъде наложена. Така че това е изключително прибързано", обоснова се министърът.

Засега системата за събиране и последващо рециклиране на текстил у нас е на ниво пилотни проекти. Пилотни системи за разделно събиране на текстилни отпадъци има в София, Бургас и Стара Загора, но все още няма нито една изградена система за рециклиране на текстилни отпадъци на територията на страната. В същото време от началото на 2020 г. таксата ни смет ще зависи от това колко от боклука, който изхвърляме, включително и този от текстил, е годен за рециклиране.