Ръководството на Камарата на строителите в България предупреди на пресконференция, че е възможно голяма част от квалифицираните български строители да се насочат към Франция, която започва програма за обновяване на близо 40 000 обекта. Те настояват да бъде продължена националната програма за саниране на многофамилните жилищните сгради.

Друг проблем според камарата са кадрите и затова се настоява да има национална политика за подготовка на специалисти за бранша с участието на министерствата на труда и на образованието. Липсата на квалифицирани кадри поражда проблема с некачественото строителство, коментираха от КСБ.

Със строителство се занимават около 20 000 фирми, а в Камарата са вписани само 5100, показват данни на Камарата.

По темата за строителството на пътищата от Камарата посочиха, че тази година са утвърдени поредните норми за проектирането и те за аналогични на тези в Германия, а проблем е системата за поддържането както на пътищата, така и на улиците. КСБ отправи апел към републиканския и към общинските бюджети да се заделят такива средства. От Камарата са категорични, че нашите пътища се строят качествено по съответните стандарти и норми под надзор за спазването им.

Печалбите на бранша за последните пет години са свити до минимума, необходим за оставането на пазара. Според Камарата пропуските и грешките в строителството на пътните обекти до голяма степен се дължат на ниските цени, с които се работи. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев посочи, че в страната няма регламент как точно се формират цените за определени видове работа и препоръчват да има такъв за минималните възможни цени. От Камарата подготвят правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и на единни трудови норми, с които се регламентират обеми и време за изпълнение на определени строителни дейности. От КСБ напомниха, че лабораториите в страната за изпитване на качеството на обектите са акредитирани и са независими във връзка с искането на БСП за международна проверка на пътищата.

По темата за следващия програмен период и парите за строителство от Камарата посочиха, че става дума за между 12 и 15 млрд. евро и изтъкнаха, че няма чуждестранна фирма, която да не желае да участва в търгове за тези суми, като вече има няколко компании от Китай, които са регистрирани в България.