Възможно е скъсяване на сроковете за изпълнение на проектите и за изменение на процента на национално съфинансиране, каза пред депутатите от комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание вицепремиерът Томислав Дончев. Пред комисията беше представена информация за хода на преговорния процес по предложението на Европейската комисия за новата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. иучастието на България в него.

България ще управлява през новия програмен период около 26 млрд. лева, и то без парите от Фонда за справедливо финансиране. През този програмен период не искаме да се следва принципът "копи - пейст" при подаването на проекти, посочи вицепремиерът. Ситуацията вече е различна и целите ни са други, макар че е нужна приемственост при изграждането на тежката инфраструктура, добави той.

Очаквам до две седмици за обществено обсъждане да се публикува проектозакон за индустриалните зони, след което той ще бъде вкаран за одобрение последователно в МС и в Народното събрание. Ще направим грешка, ако цялата бизнес инфраструктура в индустриалните зони се прави с публични средства. Трябва фино да се прецизира с какво да се помогне на един бизнес в определена индустриална зона. Добре ще бъде да се насочим най-вече към довеждащата инфраструктура на тези зони, каза Дончев.

По темата с иновациите рисковете са същите, трябва да помагаме така, че да се увлича частното финансиране, а не да го измества, каза Дончев. По думите му около 20 звена за иновационна инфраструктура в страната са напълно достатъчни.

Регионалният подход за оперативните програми не е лесна работа и трябва да го направим без административен товар върху бенефициентите. Ще работим така, че с един проект да се кандидатства пред един управляващ орган, а не пред примерно три управляващи органа. Смятаме да сме максимално либерални в тази посока, но и да бъдем и много предпазливи, за да се постигне максимално висока ефективност, каза Дончев.

Може да се наложи да бъдат отворени нови оперативни програми, защото темите на проектите са сложни и са в развитие, каза Дончев. Той посочи, че например иновативните програми и приложни изследвания могат да бъдат в отделна оперативна програма.