Правителството одобри актуализираната рамкова позиция по т. нар. "Зелена сделка", стана ясно от съобщение на пресслужбата на Министерския съвет.

С решението си България отбелязва, че би могла да подкрепи предложеното повишаване на целта за намаление с 55% на емисиите въглероден двуокис до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., при условие, че бъдат осигурени адекватни компенсаторни механизми.

"Необходимо е също да бъде гарантирано балансирано и справедливо разпределение на ползите и тежестите, съпътстващи прехода, между отделните държави членки", смятат в правителството.

Осъществяването на Европейската "зелена сделка" е свързано с инвестиции и сериозни трансформации, за които голяма част от държавите членки все още нямат готовност.

Преходът към декарбонизация ще подложи и българската индустрия на сериозно изпитание, твърдят анализатори.

Изчисленията сочат, че в промишлените отрасли, обект на зелена трансформация у нас са около тринадесет. В тях работят близо 80% от заетите в индустрията. 

Зелената сделка е набор от политики, предложени от Европейската комисия, целта на които е да направят Европа климатично неутрална до 2050 година. Сред основните цели на плана е производството на парникови газове да бъде намалено поне на половина спрямо нивата от 1990 година.