До момента България не е получила средства от Модернизационния фонд на Европейския съюз, тъй като страната ни не беше определила свой представител в Инвестиционния комитет на фонда. Това е трябвало да се случи още през 2020 г., но бе направено чак през октомври 2021 г. Едва в края на месец юли тази година по инициатива на Министерството на енергетиката, Министерският съвет /МС/ взе решение, с което определи ведомството за структура, отговорна за подбор на проекти за дейности по Модернизационния фонд. Това отговори министърът на енергетиката Александър Николов на въпрос на БТА защо България все още не е получила средства от фонда.

Вчера пресслужбата на Европейската комисия съобщи, че осем държави бенефициери в ЕС са получили общо 898,43 млн. евро през първата година от функционирането на Модернизационния фонд на ЕС, но страната ни не е сред тях. Вече са потвърдени инвестициите в Чехия (320 млн. евро), Естония (24,59 млн. евро), Хърватия (2,15 млн. евро), Унгария (34,28 млн. евро), Литва (28 млн. евро), Полша (346,40 млн. евро), Румъния (22,99 млн. евро) и Словакия (120 млн. евро).

Сегашният екип на Министерството на енергетиката работи активно, за да навакса натрупаното закъснение и да предложим за финансиране проекти за следващия цикъл през 2022 г, добави министър Николов. Към момента в напреднала фаза е работата по проект на акт на МС, с който ще бъдат определени критериите и условията за подбор на проекти за финансиране от фонда.

Важно е също да се отбележи, че всяка държава разполага с определена квота от средствата във фонда, така че предвидените за нашата страна средства няма да се загубят, изтъкна енергийният министър. За България квотата е 5,84 процента от общия финансов ресурс, посочи той.

Модернизационният фонд на ЕС е създаден, за да подкрепи общо десет държави с по-ниски доходи в прехода им към въглеродна неутралност на икономиките и постигане на заложените климатични цели до 2030 г. Фондът се финансира чрез приходите от търговия с емисии на въглероден диоксид. Страните бенефициери на фонда са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия, уточняват от енергийното ведомство.

Първите плащания бяха направени през месец август 2021 г., когато фондът финансира общо шест инвестиционни предложения на Чехия, Унгария и Полша, припомнят от Министерството на енергетиката.