През февруари 2024 г. цената на месото в ЕС е била с 3,3% по-висока в сравнение с февруари 2023 г. Най-голям е ръстът при свинското - 5,7%, пред агнешкото и козето (+4,5%) и говеждото и телешкото (+3%). Птиците, за разлика от тях, регистрират спад от 1,6% спрямо февруари 2023 г.

През последните 3 години темповете на инфлация при месото на годишна база са били най-високи между април 2022 г. и март 2023 г. - от над 10%. Най-високата инфлация при месото е регистрирана през февруари 2023 г. 17,3% спрямо февруари 2022 г.

Годишното увеличение на цените на говеждото, телешкото, агнешкото и козето се задържа под 15% през последните 3 години. Цените на птичето месо (+24,4% през ноември 2022 г.) и свинското месо (+18,8% през февруари 2023 г.) регистрират по-големи колебания.

Графика: Евростат

През февруари 2024 г. повечето страни от ЕС отчитат увеличение на цените на месото в сравнение с февруари 2023 г. Най-голямо е то в България (+8,2%), следвана от Румъния (+7,7%) и Хърватия (+7,1%).

За разлика от тях, три държави регистрират спад в цените на месото: Чехия (-5,1%), Финландия (-2,2%) и Дания (-0,6%).

Една страна от Eвропейското икономическо пространство все пак е отчела през февруари 2024 г. по-висока месна инфлация от тази в ЕС - Исландия - 10,2% на годишна база.