По около милиард - милиард и половина евро годишно България губи от липсата на държавна политика в областта на културния туризъм и това хронично продължава вече тридесет години. Проблемът идва от това, че държавата не управлява своята културно-историческа собственост, съответно не знае за нейното съществуване и не отделя необходимите средства за тази своя собственост, за да подпомогне местните икономики и да създаде нови работни места. Това каза в интервю за БТА директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов в навечерието на Международното туристическо изложение "Културен Туризъм 2023", което започва във Велико Търново на 20 април.

От близо 6 млрд. лева годишни приходи от туризъм в България статистиката не може да каже колко са тези от културен туризъм, но съществува погрешно разбиране, че 70 на сто идват от морски летен рекреативен туризъм и 20 на сто от зимен ски туризъм, коментира Драганов.

По думите му това е поради пълното неразбиране какво е културен туризъм, който освен това е целогодишен, а не сезонен. Ние разглеждаме например Варна и Бургас като летни дестинации, но не виждаме, че във Варна има опера, филхармония, театри, музеи и много публична държавна собственост при толкова много празни места за настаняване, същото се отнася и за Бургас. Ако мислено махнем морето от тези градове, ще видим, че става дума за две европейски културни дестинации за целогодишен туризъм, каза експертът. Те обаче, както и много други места, свързани с публичната държавна собственост в туризма, нямат поддръжка и реклама от страна на държавата за привеждане на паметниците в ред в съответствие със световните стандарти за туризъм и не се развиват в тази посока, коментира Драганов и допълни, че това е илюстрация само на част от загубите на приходи за страната от този сегмент.

Нещо повече, в активните летни месеци морските градове се насищат с културни събития, вместо да се изместят в крилата на сезона и активизират пролетта, есента и зимата, коментира Драганов. Той допълни, че "принос" към пропуснатите финансови ползи за България в културния туризъм има и фактът, че вече 30 години в к.к. "Слънчев бряг" не се провежда "Златният Орфей". Толкова ли е трудно да се разбере, че този фестивал беше най-голямото маркетингово послание към Европа, която генерираше огромен брой туристи и премахването му беше една гигантска глупост за все още държавния летен курорт, попита експертът.

Понятието "културен туризъм"

Културният туризъм е един от видовете туризъм, който получава нова оперативна дефиниция от Световната организация по туризъм (СОТ) на 22-рата сесия на Общото събрание, проведена в Чънду, Китай, която гласи: "Културният туризъм е тип туристическа дейност, при която основна мотивация на туриста е да научи, открие, преживее и консумира движими и недвижими атракции/продукти в една туристическа дестинация. Тези атракции и продукти се свързват с набор от отличителни материални, интелектуални, духовни и емоционални характеристики на обществото, които обхващат изкуство, архитектура, историческо и културно наследство, кулинарно наследство, литература, музика, креативни индустрии и живата култура на общността с нейния начин на живот, ценностна система, вярвания и традиции".

Трябва да знаем, че понятието културен туризъм се използва основно за маркетингови цели и е обвързано с това кой и как рекламира продукта, и на кои борси се представя страната в съответните дестинации, които емитират туристи, интересуващи се от този тип преживяване, разказа Драганов. Зад клишето, което обикновено политиците повтарят - "трябва да развиваме културния туризъм", стоят определени стъпки на държавата и общините по отношение на публичната собственост, напомни експертът - създаване на продукти, свързани с местната култура или изкуството на говора, танца, светлината, музиката, исторически паметници и живата съвременна култура, събитийния туризъм - фестивали, изложби, и как да ги позиционираме маркетингово, за да привлечем туристи в тази ниша и да стимулираме местните икономики.

България участва в около 56 международни изложения в Европа, Северна и Южна Америка, Средния и Далечния Изток. Освен тази форма на привличане на туристи, България използва всички маркетингови възможности, в това число и предоставяните от социални медии, за приличане на туристи.

Благодарение на природното и историческото си разнообразие, България разполага със значителни ресурси за развитие на туризъм, и в частност на културен туризъм, се изтъква в анализ на "Експлика - Глобал Метрикс", публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма. Основни сред тези ресурси са обектите в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, Стоте национални туристически обекта, хилядите местни традиционни и културни атракции, над 40 000 исторически паметника, над 160 манастира, повече от 330 музеи и галерии, богати традиции в провеждането на фестивали и празници, запазено етнографско наследство, национална кухня и еноложки традиции.

България е неоткриваема на световната карта на културния туризъм

По думите на Румен Драганов, въпреки тези дадености, България е неоткриваема на световната карта на културния туризъм, защото държавата продължава да не знае кой е собственик на публичната държавна собственост в частта "културен туризъм" и към кой министър се води управлението на публичната държавна собственост в тази й част. По принцип тя се води към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но ресорният министърът въобще не знае това, каза експертът. Обектите са прехвърлени за "стопанисване и управление" през далечната 1969 година на местните общински музей и оттогава няма необходимите средства за "културен туризъм". Хижите публична държавна собственост са прехвърлени към неправителствената организация БТС (Български туристически съюз), голяма част от тях - разграбени чрез неадекватна приватизация, а другите - отдадени до ден днешен с договори за "безсрочно и безвъзмездно ползване", съответно никаква отчетност и неплащане на данъци, коментира Драганов. Някои от хижите, като хижа "Мусала каменна", "Ястребец", "Шумнатица", "Мечит", са приватизирани с установителни нотариални актове с основание за придобиване на собствеността "акт за държавна собственост" и издадени скици от службата по кадастъра към МРРБ с невярно съдържание. Това е само малка част от безхаберието по отношение на управлението на публичната собственост на държавата, заяви експертът. Някои си мислят, че управлението на тази собственост е към Министерството на културата и Института за паметниците на културата, който обаче няма никаква собственост по отношение на културните паметници, или че със собствеността се занимава Министерството на туризма, което също няма никаква собственост и отговорност към управлението на обектите публична държавна собственост, разказа Драганов за верижната ведомствена неангажираност към културните активи, които са в основата на националния ни културен туризъм. Това води до липса и хаотична реклама на богатото ни културно историческо наследство при оскъден бюджет и пълна загуба на конкурентоспособност спрямо съседните ни пазари в този важен сегмент, коментира експертът.