Трансанадолския газопровод (TANAP) ще бъде пуснат в експлоатация на 19 юни с тържествена церемония, съобщи "Хюриет".

По новия газопровод ще се транспортира 16 милиарда м3 природен газ от Азербайджан, находище "Шахдениз" до Турция и Европа. За турската икономика са 6 милиарда м3, за Европа-10 милиарда м3.

Тези обеми биха могли да се увеличат до 31 милиарда м3 в рамките на една година. В началото на 2020 година TANAP ще бъде свързан с Трансадриатическия газопровод. България също би могла да получава природен газ от Азербайджан по този газопровод, ако имаме изградена връзка с Турция.