Дългосрочните договори на т.нар. "американски централи" в Маришкия басейн са структурирани по такъв начин, че повишаването на изкупната цена на използваните от тях въглища ще бъде понесено от Националната електрическа компания. Това каза пред БНР изпълнителният директор на едната от тях "Контур Глобал Марица-изток 3" Красимир Ненов.

За скок в цената на въглищата настояват миньорите от региона, които подготвят и протест в София. Ненов заяви, че централата има интерес от стабилност в мините.

"Увеличението на цената на въглищата ще бъде понесено от Националната електрическа компания предвид на действащите ни договори, тъй като нашата централа не печели от увеличението на цената и не губи от увеличението на цената. Това, от което сме заинтересовани, е да има устойчиво производство в "Мини Марица-изток", каза още той.

"Реалната печалба на другата американска централа - "AES Гълъбово", от преференциалните цени в дългосрочните договори за изкупуването на произведената от нея енергия, е много по-малка от обичайно цитираните числа", каза изпълнителният директор на централата Иван Цанков.

"Когато започне да се говори за нашите цени конкретно, излиза, че печалбата, предвид лихви, данъци и такси, е приблизително от порядъка на около 50 процента - доста голяма. Печалбата, отнесена към активите, т.е. към инвестициите, които са направени, е едва в рамките на 5 процента, което е абсолютно съизмеримо с всички други бизнеси", смята той.