Компанията за кредитен риск "Алианц Трейд" (Allianz Trade, преди Euler Hermes - "Йолер Ермес") понижи рейтинга на четири сектора в българската икономика в регулярния си доклад за третото тримесечие на 2022 година, съобщава "Алианц - България".

От "жълтата" зона на умерен риск в "оранжевата" на чувствителен преминават "Енергетика", "Химическа индустрия", "Търговия" и "Машиностроене и производство на оборудване". Това е индикация за влошаване на перспективата за забавени плащания и лоши вземания на компаниите в тези браншове, посочват от компанията.

Снимка: "Алианц Трейд"

Причините за това са свързани до голяма степен със състоянието на икономиката в Европа и очакванията за глобална рецесия. Намаленото потребление и повишаването на производствените цени заради ръст на цените на енергията влошават възможностите за химическата индустрия. Особено притеснителна е ситуацията за производителите на битова химия, които срещат затруднения да пласират продукцията си на по-високи цени при крайните потребители. Затова се очаква и сериозно свиване на печалбите им в сравнение с предходните тримесечия. Към това се прибавя и рискът от затруднения в производството заради нестабилните доставки на руски газ.

Намаляването на покупателната способност на населението е в основата на песимистичните прогнози за сектора "Търговия". Въпреки че засега в продажбите на храна не се наблюдават сътресения, се очаква турбуленцията да засегне специализираните търговци, обясняват анализаторите на "Алианц Трейд". В енергетиката рискът също не е разпределен равномерно между всички компании и докато някои петролни и газови дружества реализират сериозни печалби, други производители са поставени пред сериозен риск от ликвидни кризи, пише в съобщението.

Като силно подвластен на циклите в икономиката и кризите сектор, машиностроенето може да стане бърза жертва на рецесията и намаленото търсене. Освен това необходимостта от мащабни инвестиции е затруднено от вдигането на лихвените проценти, уточняват от "Алианц Трейд".

Така след последната актуализация в рисковия рейтинг от общо 18 наблюдавани сектора в България вече две трети (12) са в чувствителната "оранжева" зона. Пет са в "жълтата" на умерения риск и само "Софтуер и ИТ услуги" запазва "зеления" си статут на нисък риск.

"Ревизията на рисковите рейтинги на четири основни сектора определено е предупредителен сигнал за бизнеса у нас, както и напомняне, че в условия на глобална икономика не можем да оперираме като самостоятелна екосистема. Затова допълнително предупреждение за повишаване на риска е и масовото понижаване на рейтинги на сектори в цяла Европа, където често са и външнотърговските партньори на нашите компании", обяснява Камелия Попова, управител на "Йолер Ермес" за България, вече опериращи под търговската марка "Алианц Трейд".

Въпреки понижението на рейтингите по сектори, при прегледа на третото тримесечие "Алианц Трейд" запазва рейтинга на България на ниво държава без промяна на B2 - "умерен риск" от забавени плащания и лоши вземания. В световен мащаб е понижен рейтингът на осем държави, сред които Литва, Латвия и Естония.

Мониторингът обхваща 18 сектора в 70 държави, като се използва методология на "Алианц Трейд" с четири основни критерия - търсене, доходност, ликвидност и бизнес среда. Секторите се индексират от "зелено" за нисък, през "жълто" за умерен, "оранжево" за чувствителен до "червено" за висок риск от забавени плащания и лоши вземания. Изготвя се на тримесечна база.

Рейтингът на риск на "Алианц Трейд" на ниво държави дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата включва два индикатора - шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък), A, BB ,B, C, D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). Изготвя се на тримесечна база.