Проучване на Евростат показва, че през 2017 година мъжете са представлявали цели 84% от 2,7 милиона души в рамките на Европейския съюз, които са работели и които са имали образование по информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Сред държавите - членки на ЕС страната с най-висок дял на заетите мъже с IT образование е била Чехия (93% от IT специалистите са били от мъжки пол), следвана от Унгария и от Полша (и при двете - 90%).

За разлика от тях е имало три страни от ЕС, където този дял е бил около или под 75% - Румъния (75%), Ирландия (73%) и България, където "едва" 66,2% от работещите през миналата година с IT образование са били мъже.

Това обаче означава, че делът на работещите жени в нашата страната, които са били с IT образование, е бил най-висок в рамите на целия ЕС - цели 33,8% при едва 16,3% средно в рамките на Съюза.