Финансовите и икономически предизвикателства, пред които се изправени страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), попаднаха във фокуса на обсъжданията на традиционния форум на Euromoney, който се провежда във Виена на 16-и и 17 януари. В 29-ото си издание форумът събра само в два дни повече от 1000 представители на бизнеса (емитенти, инвеститори, посредници) и политици от региона и извън него, за да сверят часовниците си, да получат ценна информация и да помогнат за определяне на дневния ред за годината. На място са представители на Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка.

Форумът ще даде изява на емитентите - министрите на финансите и длъжностните лица по темата за управлението на дълга в страните от региона, на авторите на парична политика - това са управителите на централните банки, финансовите посредници - банките, водещи компании в своите страни.

Както можеше да се очаква, инфлацията бе поставена в центъра на обсъжданията още в първия ден на форума. Инвестициите в зелени технологии и инфраструктура, породени от стремежа към устойчивост в различните индустрии, ни движат напред в разрешаването на глобалните проблеми с околната среда, но в същото време те могат да увеличат инфлацията. Това каза главният изпълнителен директор на "Главболгарстрой Холдинг" Емил Ангелов, който като лектор сподели своите набюдения по отношение на динамиката в строителния отрасъл, икономическите фактори, свързани с инфлацията и Зеления преход, "прегряването" на пазара на труда в България и намаляването на производителността. Ангелов засегна темата за ефективните държавни политики като инструмент за балансиране и насърчаване на устойчивостта

"Зеленият преход в строителната индустрия може да доведе до повишено търсене на устойчиви строителни материали и енергийно ефективни технологии. Тази промяна обаче може също така да доведе до по-високи първоначални разходи и повишено търсене на устойчиви материали, което потенциално ще допринесе за инфлацията в сектора."

Емил Ангелов отбеляза, че държавните стимули и подкрепящи политики могат да смекчат предизвикателствата и да насърчат индустрията да възприеме екологосъобразни практики, без да повлияе значително на инфлацията в сектора. Такива стимули могат да бъдат данъчни кредити или субсидии за използване на устойчиви материали и прилагане на енергийно ефективни строителни практики.

Тоби Филдс, управляващ директор в „GlobalCapital“, Емил Ангелов, зам. председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор в „Главболгарстрой Холдинг“, Алесия Берарди, ръководител „Emerging Macro and Strategy“ в „Amundi Institute“

Снимка: Euromoney conference

Главният изпълнителен директор на "Главболгарстрой Холдинг" обаче предупреди, че "ако тези стимули предизвикат скок в търсенето без съответстващо на това увеличение на предлагането, това може да доведе до по-високи цени на материалите и работната ръка, а оттам до увеличаване на инфлацията в строителния сектор". "Ефективните политики трябва да постигнат баланс за насърчаване на устойчивостта, без да причиняват неоправдана инфлация."

Като устойчив подход, който може добре да се комбинира с този тип мерки, Емил Ангелов посочи преминаването от линеен към кръгов модел при използването на ресурсите в строителната индустрия. Това означава намаляване на отпадъците от строителство и разрушаване, внедряване на практики за рециклиране в строителния процес, производство на висококачествени рециклирани материали, проектиране на сградите с мисъл за демонтаж, за да се улесни повторната употреба на материала и селективното разрушаване.

"Добър пример за такъв кръгов модел е проект MOBICCON-PRO, по който "Главболгарстрой" работи. Той се съфинансира от ЕС по линия на най-голямата европейска програма за изследвания и иновации "Хоризонт Европа". Това е пилотен проект за окомплектоване на мобилна инсталация за производство на висококачествени и иновативни строителни материали от отпадъци от строителство и разрушаване и интегриране на затворен цикъл на рециклиране на водата (без отпадъчни води)."

Oтносно кои са водещите двигатели на ESG трансформацията в Централна и Източна Европа - ЕС, правителства, капиталови инвеститори и компании - Емил Ангелов сподели виждането си, че ако доскоро водещи в процеса са били европейските институции и националните правителства, в последните години движеща сила са компаниите, които вече виждат практическите ползи от ESG трансформацията на бизнеса си. Последната се изразява в повишена корпоративна репутация и най-вече потребителско търсене на устойчиви продукти и решения.

Водещото събитие за световните банкови и финансови пазари ще продължи и в утрешния ден със среща на върха по темата за насърчаване на секюритизацията в Централна и Източна Европа.

В първия ден от форума заместник-министърът на финансите на Грузия Мирза Гелашвили обясни 5-процентния ръст на БВП в страната си с амбициозната програма за реформи, която Грузия следва, ниската данъчна ставка и "разумното харчене" на данъците. Според Хрвойе Буянович, държавен секретар в Министерството на икономиката и устойчивото развитие в Хърватия, където повишението на БВП е 3% - главно благодарение на износа, последните години са били трудни за страната, защото са преминали през трудности като земетресения, проблеми с веригата за доставки и геополитическа несигурност, но строгата фискална политика е спомогнала за справяне със ситуацията.

Снимка: Euromoney conference

Държавният секретар по макроикономическите и международни въпроси към Министерство на финансите на Унгария Тибор Тот също коментира предизвикателствата, с които страната му се справя поради високите цени на енергията и произтичащата от това инфлация. "Въпреки че икономическият растеж е висок и устойчив, той не може да покрие инфлацията и БВП е отрицателен", каза представителят на унгарското правителство.


Емил Ангелов пое позицията на главен изпълнителен директор и заместник председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг" от началото на 2024-та. Ангелов има над 30 години опит в банковия и финансов сектор, заемайки висши мениджърски позиции в различни банкови и лизингови групи както с българска, така и с международна собственост. През 2010 г., успоредно с отговорностите му като заместник главен изпълнителен директор на "Банка Пиреос България", той поема позицията на главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на няколко лизингови компании на групата "Пиреос", които управлява до успешната им продажба на български финансов инвеститор през 2016 г. Същата година става главен изпълнителен директор на "Банка Пиреос България" и запазва този пост до юни 2019 г.

След 2019 г. Емил Ангелов сменя основния си професионален фокус и се пренасочва към сектора на недвижимите имоти и строителството, отново на високи мениджърски позиции.