Едва 100 гръцки компании формират над 50 процента от износа на страната, съобщава АНА-МПА, като се позовава на изследване на изследователската организация "Дианеосис".

Според проучването една компания от онзи един процент фирми, които реализират най-голям износ, изнася средно 100 пъти повече от една компания от останалите 99 процента.

"В износа обемите имат голямо значение", казва преподавателят от Атинския икономически университет Маргарита Кацими и един от авторите на изследването. То е проведено на основата на данни от периода 2003 - 2015 г. в представителна извадка от 17 хиляди компании, които изнасят 2700 продукта в 190 експортни дестинации.

По-конкретно, според проучването Топ-100 на експортните фирми (без онези в областта на петролните продукти) реализират 53 процента от гръцкия износ. Средната стойност на износа им е 56 милиона евро на компания, докато за останалите е 380 хиляди. "Големите" износители изнасят средно по 12 продукта в 27 страни и плащат на работниците си много по-добре: средната годишна заплата в Топ-100 е 21 500 евро, а в останалите - 16 200.