Сто хиляди румънци може да получат по 3000 леи (около 1300 лв.) за старата си кола в рамките на програма за бракуване на стари и замърсяващи автомобили, която започва от днес в Румъния, съобщава информационният сайт Зиаре.

Бюджетът на програмата за бракуване на стар и замърсяващ автомобил - Local Rambla (в превод "местна таратайка) е 240 млн. леи, обяви министърът на околната среда Мирча Фекет.

"Собствениците на автомобили ще получат 3000 леи в замяна на бракуване на старо и замърсяващо превозно средство. От тях 2400 леи се отпускат от Фонда за околна среда, а 600 леи идват от местния бюджет", поясни министърът.

Той информира, че около 500 кметове са се записали в програмата за бракуване на автомобили на 15 и повече години. Румънците, които кандидатстват по нея, не са задължени да си закупят нова кола в замяна на получените средства.

Колата, която ще бъде бракувана, трябва да е регистрирана в данъчните регистри на кметството, към което се кандидатства, да е на 15 или повече години, да има стандарт за замърсяване Евро 3 или по-нисък и да има основните компоненти, като двигател, трансмисия и ходова част. Физическите лица, които се запишат в програмата, трябва да имат местожителство или да пребивават в Румъния и да живеят в общината, до която отправят искането. Те не трябва да имат просрочени задължения за плащане на данъци, глоби и вноски към местния и държавния бюджет.