Комисията по бюджет и финанси одобри приложението в проекта за държавен бюджет, което съдържа общинските инвестиционни проекти, които държавата да финансира. Това бяха последните текстове, които трябваше да бъдат приети от комисията и да влязат за обсъждане от депутатите в пленарна зала.

Министерството на финансите е събрало всички предложения на общини, които са постъпили във ведомството вчера до обяд и вече са внесени в Народното събрание, каза заместник-министърът на финансите Георги Клисурски, цитиран от БТА.

Общините ще получат средствата от специален фонд, който е на обща стойност 1 млрд. лева.

Списъкът е отворен, през март ще бъде коригиран и допълнен. През януари нищо не се работи, така че няма драма, ако някой проект не е включен в списъка сега, каза председателят на комисията Йордан Цонев. 

Списъкът ще може да бъде коригиран на всяко тримесечие.

Депутатът от "БСП за България" Румен Гечев поздрави Министерството на финансите за добрата организация за събиране на проектите.

Споразуменията с общините ще сключва Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като ще се финансират главно проекти за основен ремонт и реконструкция на улици и общински пътища, основен ремонт, реконструкция и изграждане на ВиК системи и съоръжения, представляващи публична общинска собственост, както и за основен ремонт и реконструкция на сгради, публична общинска собственост, в т.ч., в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности, както и за благоустройствени дейности в населените места.

Финансирането ще има горен праг в зависимост от категорията на съответната община. За общини 1-ва категория до 50 млн. лева, за общини с категория 2 до 30 млн. лева, за общини с категория 3 до 15 млн. лева, за общини с категория 4 до 10 млн. лева и за общини с категория 5 до 5-6 млн. лева, с изключение на общините с население над 180 000 души.

Ако в рамките на капиталовата програма има неусвоени средства, те ще бъдат насочени към общините, каза Йордан Цонев, цитиран от "Фокус". Той обясни, че никой няма да може да взима решение дали да се финансира проект, или не. Процесът ще бъде автоматизиран. Трябва да бъдат покрити две условия - да се извади разрешение за строителство и да се избере изпълнител.

Интересът към програмата е голяма. По думите на Йордан Цонев към този момент подадените проекти приближават 4-5 млрд. лева.

Нова методика за таксите в хазарта

На заседанието беше одобрена и методиката, с която МФ ще начислява и събира таксите от операторите на хазартни игри. На аизвънредно заседание в неделя комисията прие увеличение на таксите, като за някои то е до 4 пъти. Очакват се повече от 200 милиона лева доипълнителни приходи в бюджета за 2024 г.

С методиката се определя колко ще плащат операторите, които имат действащ лиценз.

Новата такса ще се събира само за времето от 1 януари 2024 година, а няма да важи за стари периоди, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Всички нови лицензи ще бъдат с новата, по-висока такса, дори документите за тях да са дадени за разглеждане от НАП преди началото на 2024 година, допълни тя.

Новото облагане ще важи и за всички висящи производства, отбеляза председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев.

Вчера депутатите одобриха окончателно в пленарна зала рамката на държавния бюджет.