Главните изпълнителни директори на 35 от 500 най-богати компании в света според класация на американското списание "Форчън" са получили 129 пъти по-голямо възнаграждение спрямо "идеалните си заплати" през 2008 година. Това сочи изследване на американския университет Пурдю, цитирано от онлайн изданието blog.tagarana.com. Венкат Венкатасубраманиан, професор по химическо инженерство, е поискал да научи дали главните изпълнителни директори на водещите мултинационални компании получават справедливо възнаграждение или не.
"Един от най-важните въпроси, свързани с икономическото и корпоративното ръководство днес, е как да се определи справедлива заплата за главните изпълнителни директори. Предложената теория ни позволява да изчислим какво би било справедливото възнаграждение за главен изпълнителен директор, включително бонуси и опции за акции при идеални условия", посочва Венкатасубраманиан.
Съотношението между заплатата на главен изпълнителен директор към заплатата на служител с най-нисък ранг се е увеличило от 40/1 през 70-те години до 344/1 през последните години в САЩ. В Европа този показател е останал около 20/1, а в Япония - 11/1, показва изследването.
Използвайки нов метод за анализ, професорът е изчислил, че през 2008 г. заплатите на 35 главни изпълнителни директори от компаниите, включени в класацията на "Форчън" в САЩ, са получили около 129 пъти повече спрямо "идеалните си заплати".
Главните изпълнителни директори на компании, включени в състава на борсовия индекс Стандард енд Пуърс 500 (Standard and Poor's 500), са заработили около 50 пъти по-високи заплати спрямо справедливото им възнаграждение, което поставя под съмнение ефективността на свободния пазар правилно да определи справедлива заплата за директорите, отбелязва проф. Венкатасубраманиан.