Проверката на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК), започнала на 25 февруари, констатира 57 незаконни обекта по Черноморието. Това става ясно от отчет на ДНСК, публикуван днес. Инспекцията обхвана Северното и Южното Черноморие и трябваше да установи законността на извършеното и извършващото се строителство по плажната ивица. До момента са съставени констативни актове за премахване, по чл.225 на ЗУТ за общо 25 обекта по северното Черноморие и на 32 по южното. Разпоредбата на §5, ал.2 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) задължава собствениците на незаконни обекти на територията на морските плажове да ги премахнат в срок до един месец от влизането в сила на закона. Проверката на ДНСК продължава до 7 март 2008 г. След фактическото й приключване ще бъде изготвен доклад с направените констатации и предприетите административни действия от страна на ДНСК, съобщават от там.