Растежът на руската икономика се забави рязко през последното тримесечие на миналата година, но въпреки това за цялата 2017-а година БВП се разшири за пръв път от три години насам, нараствайки с 1,5%, показват данни на официалната държавна статистика. Брутният вътрешен продукт на Русия се повиши през четвъртото тримесечие на 2017-а с едва 0,9% спрямо година по-рано след солидна експанзия от 2,2% през периода юли - септември (възходяща ревизия от предходна оценка за повишение с 1,8%). По-слабото представяне на икономиката в края на годината се дължеше на намаляване на промишленото, минно-добивното и селскостопанското производство. Промишленият сектор се сви с 2,8% (след повишение с 1,3% през третото тримесечие), в миннодобивната сфера беше отчетно понижение с 0,9% (след растеж с 1,6% преди това), както и при производството на електричество и при добива на природен газ (понижение с 4,1% след повишение с 1,3% през третото тримесечие). В същото време строителният сектор нарасна с 1,7% (след повишение с 1,6% и през предходните три месеца на миналата година), търговията на едро и дребно нарасна за второ поредно тримесечие с 3,6%, докато селскостопанското производство се сви с 0,5% (след ръст с цели 3,7% през периода юли - септември). Въпреки доста слабия растеж през трите месеца до края на декември, руската статистика потвърди, че брутният вътрешен продукт на страната се разшири през цялата 2017-а година с 1,5%, след като година по-рано се сви с 0,2 на сто. Това представлява първо разширяване на икономиката на Русия от 2014-а година насам.