Как точно ще се изчислява данъкът за леките коли в столицата през тази година, става ясно от примерната наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Столичната община, която кметската управа е изготвила и внесла за обсъждане и гласуване в Столичния общински съвет. Очаква се тя да бъде обсъдена в комисиите на СОС през следващите седмици и да бъде гласувана от съвета до 28 февруари. Съгласно наредбата данъкът за мотопеди тази година в София ще е 13 лв., а за мотоциклети - между 15 и 125 лв., според мощността им. За автобуси дължимата сума ще е 63 лв. (за автобуси до 22 места) или 125 лв. (над 22 места). Запазва се облекчението за леките коли с мощност на двигателя до 74 kW включително, които са снабдени с действащи катализатори - те ще плащат наполовина по-малка сума. Освен вдигане на данъка върху превозните средства с 25%, наредбата предвижда размерът на данъка върху недвижимите имоти за тази година да се увеличи от досегашните 1.5 на 2 промила върху данъчната им оценка. Очаква се по този начин постъпленията от него да скочат от 31 млн. лв. през 2007 г. на 45 млн. лв. през тази година и да се използват за поддържане на инженерната инфраструктура на столицата. С приходите от данъка върху превозните средства пък ще се извършват асфалтиране и ремонти на уличната мрежа, става ясно от мотивите към наредбата. В тях се посочва още, че патентният данък, данъкът върху наследствата и данъкът при възмездно придобиване на имущество в София ще останат непроменени.