Повече от 3000 разрешителни за сезонна работа у нас на граждани на трети страни са издадени към момента. Това коментира в Русе министърът на туризма Николина Ангелкова. Почти 2900 работници са само от Украйна. Ангелкова обясни, че само в “Албена“ са заети над 1000 души от тази страна. Министърът на туризма обясни, че още през миналата година са били приети промените в закона за трудовата мобилност и трудовата миграция, така че да могат да се издават разрешителни за работа до 90 дни при облекчени условия за седем дни.Това е възможност на работодателите, като всеки един сам преценява какво да направи - дали да наеме работници от трети страни, дали да се възползва от квалификационните и преквалификационните центрове и да вложи в образование и обучение на кадри още от ученическата скамейка, обясни Ангелкова.Информацията е на БТА.