Данните и на БНБ потвърждават прогнозата за парите на българите отвън. Според тях преводите от сезонните работници и от постоянни наетите в чужбина до края на ноември м.г. възлизат на 3.836 млрд. лв., или 7% от прогнозия брутен вътрешен продукт. С това паричните трансфери за единайсетте месеца надхвърлиха притока за цялата 2006 г., когато изпратените в България пари бяха общо 3.616 млрд. лв., или 7.4% от БВП. Очаква се крайната сума да нарасне с преводите през пиковия заради празниците декември. Реално притокът е много по-голям, защото приложената методология не отчита парите, внесени в брой през границите на страната, напомнят специалистите. Това прави българската икономика особено зависима от емигрантските пари, които са се превърнали и във важен двигател на растежа й. С тях обикновено се финансира потреблението в България, както и имотният пазар - двата основни стълба, на които се опира развитието на икономиката в последните години, смятат експерти.
Разразилата се в последните месеци глобална кредитна криза не се очаква да повлияе на притока на емигрантските парите, смятат анализатори. Причината е, че повечето българите, които работят в чужбина, обикновено са ниско платени и те ща се последните, които ще бъдат съкратени. Освен това по-голмята част от тях са в Европа, а не в САЩ, които ще понесат най-сериозните последици от трусовете на финансовите пазари.
В световен мащаб паричните преводи на мигранти към родните им страни са достигнали 318 млрд. долара през миналата година, като бележат ръст от 7% спрямо 2006 г. От тях 240 млрд. долара са били насочени към развиващите се страни, в които нарастването е с 8%. Това обаче са само официално регистрираните преводи, като реалната сума е двойно по-голяма, уточняват експертите от Световната банка. Но дори и само тези легални трансфери показват мащабите на икономическия ефект от миграцията, смятат анализаторите, които "Дневник" цитира.
Държавите, в които постъпват най-големи суми от емигранти, са Индия (27 млрд. долара), Китай (25.7 млрд. долара) и Мексико (20 млрд. долара). За първи път в топ 10 попада и Румъния.