Това каза Светлозар Петров - управител на първия професионален уеб-сайт за подбор на персонал в България “Джоб Тайгър” по БНР. Има дори опасност от затваряне или преструктуриране на вече съществуващи фирми, заради острия дефицит на подготвени кадри. Основните причини за това са растежът на икономиката и разширяването на вече работещите предприятия, както и неефективното използване на заетите.
В същото време прогнозите на специалистите от “Джоб Тайгър” са за средно 15 % увеличение на заплатите в отделните сектори като този процент ще бъде достигнат най-вече в големите градове.
В моментаняма голям миграционен поток у нас, но не заради друго, а защото има езикова бариера, анализира Петров. За да упражняваш професията си в друга държава, трябва познание по езика на съответната страна на работно ниво, които за съжаление са недостатъчни при голяма част от специалистите. Тези пък, които наистина са мобилни и които искаха да заминат, намериха начин да го направят още преди да влезем в ЕС. Все пак една вторична вълна през 2008-ма година най-вероятно ще има, прогнозира управителят на “Джоб Тайгър”.
Според наблюденията му у нас има хора, които пристигат от Европа, за да работят в България, но са твърде малко. Причините, поради които идват все пак са различни. За някои от позициите заплащането в България е достатъчно конкурентно, така че ние да можем да предложим добра заплата не само на специалист от бившия източен блок, но и на този от Западна Европа, например. Доста български компании започнаха и чрез нас, и по други канали да привличат чуждестранни специалисти. Миграционните процеси от България и към страната ни са факт и това е положителен процес. Живеем в глобален свят, когато хора излизат да поработят зад граница и после се връщат в страната си. Те носят със себе си специфични умения, допълнителни познания и подход към работата, смята Светлозар Петров.
Според него сега, когато пазарът е всъщност пазар на кандидата, се оказва, че кандидатите за работа могат да диктуват условията при наемането си - да си поискат по-добри условия на работа, пълни осигуровки, условия за развитие, обучение и т.н.- подчертава Светлозар Петров. Но се оказва, че това не се прави. Когато започнахме да публикуваме информация за предлаганите и желаните заплати по сектори и региони, се оказа, че средно се предлага с около 50 евро повече, отколкото искат хората. Иначе казано, има една такава тенденция или манталитет - мърморим вкъщи или пред приятели, че искаме по-високи заплати, но на интервю за работа снижаваме критериите.
Друга тенденция е пренебрежителното отношение към търсенето на работа. Човек, който с удоволствие би обиколил пазарите в търсене на по-евтина стока, не отделя време за проучване на предложенията за работа и често се захваща с първата попаднала му оферта, след което е неудовлетворен. Тенденцията е през 2008 година да се наблегне на кариерното ориентиране на пазара на труда. Условия за това има със създаването на кариерни центрове в университетите, казва Петров.
Според негона този етап решението на проблема с недостига на квалифицирани кадри посредством внос на работна ръка, без да има дългосрочна политика за решаването му, е по-скоро вреден. При всички случаи обаче внос на работна ръка за мащабни инфраструктурни проекти и в туризма е дори наложителен. “Ако съберем всички квалифицирани заварчици у нас, те пак няма да са достатъчни за построяване на АЕЦ “Белене”, казва той. В цялата страна има недостиг на професионални шофьори, инженери и компютърни специалисти, подчертава Светлозар Петров.