Разходите за ликвидиране на последиците от аварията на атомната електроцентрала Фукушима 1 ще се увеличат двойно. Освен операциите за контрол върху ситуацията и извличане на останалото в разрушените реактори ядрено гориво, в тях се включва и изплащането на компенсации на пострадалите и евакуираните от района жители.