Няма външна или политическа намеса в работата на Българска народна банка (БНБ), заяви управителят на банката Димитър Радев пред bTV.Очевидно има слабости в банковия надзор. Старата система концентрираше всички права и отговорности в един човек, тази система беше променена, сега всички членове на управителния съвет имат отношение по въпроса, коментира той. Предвижда се Управителният съвет на БНБ да одобрява вътрешните правила и наръчниците, регламентиращи надзорната дейност. Всяко тримесечие управлението ще отчита пред ръководството на банката установените проблеми, предприетите мерки и промените в акционерната структура на банките. Веднъж годишно то ще преминава и одит за спазване на правилата за надзорна дейност. Планът предвижда извън банковия надзор да се създаде дирекция “Преструктуриране на банки“.Банковата система като цяло е стабилна, търговските ни банки са с висока ликвидност, но окончателното възстановяване на доверието минава през стрес тестове и външни оценки, зави Радев. Според него е намерен баланс за бюджета за 2016 г. Има критики към бюджета, че е прекалено консервативен и че е прекалено оптимистичен - това обикновено означава, че е намерен баланс. Има опасности за икономиката в сфери като енергетиката и транспорта. Там има така наречените квазифискални дефицити, които могат да се превърнат в реални дефицити... Предвидени са реформи, ще видим доколко ще се случат. В коментар за евентуалното влизане на България е еврозоната Радев заяви, че е рано да се дават конкретни дати, тъй като има много предварителни стъпки за това в сфери като банковия надзор и оценка на качество на активите.