Настъпващата жега удари цените по електроенергийните борси на север от България. Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента "Ден напред" при цена от 471,75 евро/мвтч за базова енергия. Това сочат данните на борсата за 19 юли 2022 г.

Цената за пиковата енергия е 530,91 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 412,59 евро/мвтч. Най-високата цена от 667,91 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 318,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 76 573,3 мвтч.

На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 19 юли ще бъде 297,22 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем електроенергия е за 159,78 гвтч. Максималната цена ще бъде 435,75 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 209,00 евро/мвтч. Цената в България все пак се запази на нивата на търговията в Гърция. 

При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 юли е 465,89 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се търгува за 521,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 653,23 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 318,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 58 172,4 мвтч.

Базовата цена на електроенергията за 19 юли на Словашката енергийна борса е 468,73 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и тя ще е 684,69 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 318,72 евро/мвтч.

Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 391,01 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 586,87 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 262,87 евро/мвтч.

На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 юли е 444,49 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 478,34 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 769,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще достигне 593,99 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 318,72 евро/мвтч.

На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 397,09 евро/мвтч на 19 юли. Пиковата цена ще бъде 399,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 514 222,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще достигне 581,25 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 285,91 евро/мвтч.

3e-news.net