Цени над 200 лв. за MWh с ден за доставка на 7 юли затвори търговията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) във вторник.

Най-високата цена, търгувана в сегмента "пазар ден напред" е постигната за 19 - 20 часа - 244.62 лв. за MWh при количество от 3314.2 до 3313.7 MWh.

За пиковата енергия (9 -20 часа) цената беше 224.10 лв. за MWh, при количество от 43 175.50 MWh.

В сегмента "пазар ден напред" БНЕБ затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа ) от 200.08 лв. за MWh и количество от 79 419.30 MWh, сочат данните от търговията.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 204.31 лв. за MWh, при количество от 2908.4 MWh.

Борсата във вторник стартира при средна цена от 164.35 лв. за MWh и количество от 2892.3 MWh.

За сравнение, при търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 юли 2021 г. общият търгуван обем е 4 742.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 163.33 лв. за MWh (към 14.30 часа).

Да припомним, че абсолютният рекорд досега на БНЕБ е установен на 24 юни, когато беше достигната цена от 250 лв. за MWh.

На борсова жега бяха подложени и близките до България пазари - Гърция, Румъния, Унгария, където цените достигнаха 98-99 евро за MWh, но най-висока е цената на борсата в Италия - 112,73 евро MWh.

3e-news.net

Как е на други борси

Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента "Ден напред" при цена за базова енергия от 106,73 евро/мвтч. Това сочат данните на борсата за 7 юли 2021 г. Цената за пиковата енергия е 116,25 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 97,21 евро/мвтч. Най-високата цена от 144,12 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 75,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 63 890,1 мвтч.

На гръцката енергийна борса EnEx средната цена за 7 юли ще бъде 106,69 евро/мвтч. Максималната цена ще бъде 131,43 евро/мвтч, а минималната ще е 75,42 евро/мвтч. Търгуваният обем е за 371,85 гвтч.

При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 юли е 106,73 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се търгува за 116,25 евро/мвтч. Най-високата цена от 144,12 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 часа. и тя ще е 75,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми пък ще бъдат 88 718,3 мвтч.

3e-news.net