ТЕЦ Марица 3 Димитровград потвърждават инвестиционното си намерение за изграждане на инсталация за производство на енергия от биогаз, което ще сложи начало на енергийната трансформация на дружеството.

"Надявам се да ни бъде позволено да реализираме зеленото преобразяване на предприятието по най-добрия начин!", каза преди време Юлиян Семерджиев, член на Борда на директорите на централата.

Преобразяването на димитровградския ТЕЦ е важно и с оглед социалния ефект за областта. Средната заплата от 2000 лв го прави привлекателно място за работа, а плановете за трансформация ще предоставят възможност за развитие на различни експерти.

Въпреки че някога е изграден като крупен промишлен център, днес Димитровград разчита много на работните места в енергетиката в местния ТЕЦ и комплекс "Марица изток". Съхраняването чрез модернизацията на централите е важно за енергийната ни сигурност, за икономиката като цяло, но не бива да се пренебрегва и регионалният аспект за хората.

За Централата това ще бъде 4-ата трансформация в исторически план.

Тук са съхранени много опит и много знания. Двадесет години след началото на експлоатацията на ТЕЦ-а са заменени основните мощности. Още 20 години по-късно са пуснати три допълнителни парогенератора на природен газ, които се използват за доставка на пара за консуматори в промишлената зона на Димитровград. В същия период Централата е реконструирана за работа с лигнитни въглища от Мини Марица Изток, които заменят тези от изчерпаното местно находище.

Едновременно с плановете за зелен преход, ТЕЦ Марица 3 Димитровград ще продължи дейностите по рехабилитация на основните съоръжения за производство на енергия.

Юлиян Семерджиев смята, че "бъдещето на ТЕЦ Марица 3 изисква със спокойствие, експертност и разум да се подходи към трансформацията".

Според него напрежението през последната година само е забавило реализацията на плановете, но те остават все така непроменени.

"Битката за всеки мегават и всяко работно място е битка за икономиката и енергийната ни сигурност. С оглед неясния изход от кризата това е не просто важно, а кауза", казва още той.

Юлиян Семерджиев призовава димитровградчани да не се поддават на внушенията за неизбежен край, защото решения има и вече се работи усилено за реализирането им.

"Важна е подкрепата, която получаваме от хората и сме изключително благодарни за нея. Тя ни дава енергия за предстоящия труден преход", допълва той.