Производството на електроенергия от вятърни мощности за пръв път през 2023 г. (18 %) е изпреварило това от природен газ (17%). Това констатират в новия си доклад European Electricity Review анализаторите от мозъчния тръст Ember. За сравнение, преди година общото производство от слънцето и вятъра бе по-високо от това на газовите централи.

Експертите определят срива в електричеството от въглища и газ в ЕС през 2023 г. като "безпрецедентен". Според тях това е довело до рекорден спад на емисиите в енергийния сектор. Отказът на ЕС от изкопаемите горива е довел също така и до рекорден спад при производството от въглища (-26%), както и на газ (-15%).

На свой ред в резултат на този спад, според доклада е регистрирано най-същественото понижение на емисиите от енергийния сектор на ЕС също (-19%). "Енергийният сектор на ЕС е в средата на огромна промяна", казва директорът на Европейската програма на Ember, Сара Браун. "Изкопаемите горива играят по-малка роля от всякога в системата, а вятърна и слънчева енергия стават нейния гръбнак.", допълва тя.

Още констатации

Според доклада, през 2023 г. в ЕС е отчетено рекордно - с 19% (- 209 ТВтч) намаляване на емисиите от производството на електроенергия на базата на въглища и природен газ, а също така и на емисии. Производството на електроенергия на базата на изкопаеми горива е спаднало "до най-ниското ниво за цялата история" и е съставлявало под една трета от общото производство.

Производството на електроенергия от въглища е спаднало с 26% (минус 116 ТВтч) до 333 ТВтч, което е само 12 % от общото производство в ЕС през 2023 г. А в сравнение с 2016 г. намаляването на производството въглищните ТЕЦ възлиза на - 327 TТВтч. В същото време увеличението на производството на слънчеви електроцентрали и вятърни електроцентрали възлиза на 354 TWh. Спадът в производството на въглища не е довел до увеличаване на производството на газ - то е намаляло с 15% (-82 TWh) до 452 TWh, което се определя като най-големият годишен спад поне от 1990 г., става ясно от доклада на Ember.

Делът на възобновяемите енергийни източници се е увеличил до рекордните 444%, надхвърляйки за пръв път границата от 40%. Вятърът и слънчевата енергия ,както и преди са били в основата на силният ръст на ВЕИ. Те са произвели 26,7% от електроенергията в ЕС през 2023 г. , а ръстът на капацитетът им също расте.

Производството на електроенергия от вятърните електроцентрали през 2023 г. е нараснало с 55 ТВтч или с 13%. На база на вятъра са били произведени 475 ТВтч, което например, се равнява на общото потребление на електроенергия от Франция.

Производството от слънчевите електроцентрали се е увеличило с 36 ГВтч, а делът им в производството на електроенергия на ЕД е достигнало 9,1%.

Потреблението на електроенергия в страните от ЕС през 2023 г. съответно е продължило да намалява, което също е подпомогнало спада на производството от въглищни електроцентрали. Според данните от доклада, през 2023 г. потреблението е намаляло с 3,4% (- 94 ТВтч) в сравнение с 2022 г. , а също така е било с 6,4% по-ниско (минус 186 ТВтч) от нивото от 2021 г., когато започна енергийната криза.

Емисиите от енергийния сектор в Европейския съюз са спаднали с рекордните 19 % (минус 157 млн. тона СО2) през 2023 г. Това е много над регистрирания спад от 13% през 2020 г., когато се разрази пандемията от COVID-19.

3e-news.net/bg