Със 70% повече електроенергия произведе вятърен парк "Свети Никола" през декември 2021 година спрямо ноември 2021 година. Само за последния месец на предходната година 52-те вятърни турбини генерираха над 52 хиляди MWh, което е рекордно месечно производство от старта на търговската експлоатация на парка през 2010 г., а общото производство за миналата година достигна 338 хиляди MWh зелена електроенергия. Това количество се равнява средно на годишното потребление на 94 хиляди български домакинства - толкова колкото са домакинствата в градовете Добрич, Шумен и Разград.

Със своите 156 MWh мощност вятърният парк представлява около 22% от общо инсталираните вятърни мощности в България. В края на миналата година ВяЕЦ "Свети Никола" получи 64 милиона евро кредитна линия, осигурена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и две търговски банки. Пакетът включва рефинансиране на оставащата експозиция по предишен заем и нов ангажимент от 16 милиона евро. Експлоатацията на вятърния парк "Свети Никола" е важна стъпка по пътя на България за постигане на по-чисто енергийно бъдеще и увеличаване капацитета на страната в производството на възобновяема енергия.

ВяЕЦ "Св. Никола" е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост.


Материалът е предоставен от AES.