Въглищата остават основният световен източник на електроенергия с 35,4% през 2022 г., като Китай консумира над половината от световното търсене на въглища.

През 2022 г. по света са генерирани 29 165,2 тераватчаса (TWh) електроенергия, което е увеличение от 2,3% спрямо предходната година.

В тази визуализация Крис Дикерт и Сам Паркър от Visual Capitalist разглеждат данните от последния Статистически преглед на световната енергия и експертите от Energy Institute задават въпроса какво е захранвало света през 2022 г.

Кралското място е за въглищата

Въглищата все още водят в надпреварата при производството на електроенергия, представлявайки 35,4% от световното производство на енергия през 2022 г. Далеч след тях е природният газ с 22,7% и водноелектрическата енергия с 14,9-процентен дял.

Енергия от въглеводороди, въглища, газ, петрол

Графика: Energy Institute

Над три четвърти от общото произведено от въглища електричество в света се консумира само в три страни. Китай е най-големият потребител на въглища, съставляващ 53,3% от световното търсене на въглища, следван от Индия с 13,6% и САЩ с 8,9%.

Изгарянето на въглища - за електричество, както и производството на металургичната и циментовата индустрия са най-големият източник в света на емисии на CO2. Въпреки това използването на твърдото гориво в производството на електроенергия всъщност е нараснало с 91,2% от 1997 г. насам. Това е годината, когато в Киото, Япония, е подписано първото глобално споразумение за опазване на климата.

Възход за възобновяемите източници

Въпреки това, дори когато невъзобновяемите енергийни източници се наслаждават на времето си под слънцето, дните им могат да бъдат преброени. През 2022 г. възобновяемите енергийни източници, като вятърна, слънчева и геотермална, представляват 14,4% от общото производство на електроенергия с изключителен годишен темп на растеж от 14,7%. Този ръст е движен от големите печалби в сектора на соларите и вятъра. За разлика от това невъзобновяемите енергийни източници успяват да постигнат анемичните 0,4% ръст.

Авторите на Статистическия преглед не включват водноелектрическата енергия в своите изчисления за възобновяема енергия, въпреки че много други, включително Международната агенция по енергетика, я смятат за "добре утвърдена технология за възобновяема енергия".

С преместването на водноелектрическата енергия в колоната за възобновяеми източници, те заедно представляват над 29,3% от цялата генерирана електроенергия през 2022 г. с годишен темп на растеж от 7,4%.

Ужасната ядрена година на Франция

Друг голям напредък в тазгодишния доклад е ядрената енергия. В допълнение към прекъсванията в атомната електроцентрала Запорожие в Украйна, спирането на ядрения флот на Франция за справяне с корозията, открита в системите за безопасно впръскване на четири реактора, доведе до спад на глобалното използване с 4% спрямо предходната година.

Количеството електроенергия, генерирана от ядрена енергия в тази страна, спадна с 22% до 294,7 TWh през 2022 г. В резултат на това Франция се превърна от най-големия износител на електроенергия в света до нетен вносител.

Електрозахранване на бъдещето

Превръщането на механичната енергия в електрическа е сравнително лесен процес. Съвременните електроцентрали са инженерни чудеса, разбира се, но те все още работят на същия принцип като първия генератор, изобретен от Майкъл Фарадей през 1831 г.

Но как получавате механичната енергия е мястото, където нещата стават сложни: въглищата задвижиха първата индустриална революция, но нагряха планетата в този процес; вятърът е свободен и чист, но е ненадежден; и ядреното делене надеждно генерира електричество без емисии, но също така създава радиоактивни отпадъци.

Тъй като температурните рекорди се поставят по целия свят през лятото, разрешаването на тези напрежения в обществото е не само академично и докладът за следващата година може да бъде решаващ тест за ангажимента на света към бъдеще с чиста енергия, смятат авторите.