Цените на електроенергията за бита по покупателна способност в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните през март 2021 година по стандартите за покупателна способност (PPS). Прага и Варшава са единствените в региона, в които цената на електроенергията е над средната за Европа. Това показва поредното проучване на специализираната за енергийните пазари консултантска компания VaasaETT и два водещи европейски регулатора - австрийският Energie-Control Аustria и унгарският MEKH.

Когато се изразяват в PPS, цените на електроенергията се посочват по отношение на разходите за други стоки и услуги.

Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 32 европейски държави. То вече включва всяка държава-членка на ЕС, а също и членовете на Европейската енергийна общност, Великобритания и Швейцария.

В проучването се проследява развитието на цените на електроенергията за бита в разпределението без данъци между януари 2009 г. и март 2021 г. в 15 европейски столици. Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всеки столичен град според съответното национално потребление на електроенергия или газ.

В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение 4.2, а ако се включи Киев, цената варира в съотношение 6.9 пункта.

За пореден път в изследването се посочва, че Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, въпреки че цената за енергията представлява само малка част от общата цена, като най-значителната чест от сметките се падат на данъците.

Жителите на Киев плащат най-евтина електроенергия. След тях се нареждат живеещите в Белград, Будапеща и Подгорица.

Най-съществените промени на пазара на електроенергия през март:

 • Увеличение на цените с 8% в Мадрид, поради повишаване на енергийната компонента;
 • Повишение на цените с 3% в Рига и Талин, поради скок на енергийната компонента;
 • С 2 % нарастване на цените в Хелзинки, поради повишение на енергийната компонента;
 • 1% увеличение на цените в Лондон;
 • 1% повишение на цените в Атина и Виена, поради нарастване на компонентите за енергия, както и на енергийните данъци;
 • 1% увеличение на цените в Букурещ, Копенхаген и Прага, поради поскъпване на енергийната компонента;
 • Намаление на цените с 1% в Брюксел, поради спад на енергийната компонента;
 • Понижение на цените с 1% в Стокхолм, поради намаляване на енергийната компонента.

При адаптиране към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка държава, картината се променя драстично. Най-слабо коригираните цени на електроенергията за домакинствата са в Амстердам, Хелзинки, Берн, Стокхолм и Валета, а най-високо - във Варшава, Прага и Берлин.

Повечето страни от ЦИЕ се оказват със стойности на електроенергията, които са относително високи в сравнение с общото ниво на цените в дадена страна и над средната за Европа.

За пореден път в изследването се посочва, че Копенхаген е много необичаен случай - разходите за енергия като стока представляват само 20% от цената на електроенергията за крайния потребител. Тя е най-ниската от всички изследвани градове, докато енергийните данъци представляват шокиращите 39% (около три пъти средно за Европа) и 59%, ако се включи ДДС. Подобен (макар и в по-малка степен) случай е Берлин, където след въвеждането на Energiewende енергийната данъчна компонента представлява 36% от цената на крайния потребител на електроенергия.

Най-значителните промени на пазара на природен газ през март:

 • 4% нарастване на цените в Берлин, Лондон и Париж;
 • Повишаване на цените с 4% в Атина и Загреб, поради поскъпване на енергийната компонента;
 • 2% увеличение на цените в Копенхаген, поради увеличаване на компонентата за енергийни данъци;
 • 2% нарастване на цените в Рим, поради увеличаване на енергийната компонента;
 • 2% увеличение на цените в Дъблин;
 • Повишение на цените с 1% в град Люксембург поради по-висока енергийна компонента;
 • Намаление на цените с 2% в София, поради понижение на енергийната компонента;
 • Спад на цените с 2% в Мадрид;
 • Понижение на цените с 1 % в Брюксел и Виена, поради спад на енергийната компонента.

3e-news.net