Турция е на шесто място в Европа и на тринадесето в света по капацитет на зелена електроенергия. Това каза по време видео конференция заместник-министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от Balkan green energy news.

По неговите думи, южната ни съседка ще да намали потреблението на първична енергия с 14% и годишните емисии на въглероден диоксид с 66 милиона тона. За целта ще бъдат инвестирани близо 20 милиарда щатски долара в енергийна ефективност до 2023 г.

Капацитетът на вятърните електроцентрали в Турция достигна 9 GW, а на фотоволтаичните централи е 7 GW, а средният темп на нарастване на възобновяемите енергийни източници е бил 11% през последните десет години и страната планира да добавя по 1 GW вятърна и слънчева енергия всяка година през следващото десетилетие.

"Имаме и много амбициозна програма за енергийна ефективност. Включва различни сектори: енергетика, промишленост, селско стопанство, транспорт, хоризонтални политики, инвестиции в сгради ...", подчерта Байрактар и добави, че правителството планира да инвестира почти 11 млрд. щатски долара в това направление. Така ще се намали потреблението на първична енергия с 14% и ще намали годишните емисии на въглероден диоксид с 66 милиона тона.

"Избухването на COVID-19 засегна енергийния сектор на фона на глобална икономическа криза, а спадът в инвестициите в енергетиката в крайна сметка носи реален риск за енергийната сигурност и устойчивост", заяви турският заместник-министър на енергетиката.

Според него, за да даде приоритет на трансформацията на глобалния енергиен сектор от базиран на изкопаемите гориво до беземисионна енергетика през втората половина на този век и да се намалят свързаните с енергията емисии на CO2, "което ние наричаме декарбонизация на енергийния сектор, са нужни спешни действия в мащабен мащаб".

3e-news.net