Прогнозите за цената на слънчевата енергия губят своята актуалност няколко години след публикуването им. Причината е, че стойността на слънчевата енергия спада много по-бързо от очакваното. Това става ясно от публикуваният от PV Magazine подбор на няколко стари прогнози за цената на електроенергията от слънчеви мощности, сравнение с прогнозните данни и актуални цени.

В сравнението са използвани прогнозите на три авторитетни за фотоволтаичния пазар организации: германския институт Fraunhofer ISE, Министерство на енергетиката и измененията на климата на Великобритания (DECC) и Международната агенция по енергетика (МАЕ).

През 2012 година Fraunhofer ISE предсказа, че стойността на единица енергия (LCOE), произвеждана от слънчевите инсталации в Германия ще достигне до около 0,082 евро/кВтч (0,10 щатски долара за кВтч) през 2025 година. Още през октомври 2018 година, обаче, среднопретеглената цена при търговете за слънчевата енергетика е била 0,0469 евро кВтч.

3e-news.net

По аналогичен начин DECC прогнозира през 2011 година, че LCOE на слънчевата енергия във Великобритания ще спадне до 0,165 лири за кВтч и 0,136 лири за кВтч през 20215 и 2020 години съответно. Тези прогнози са били базирани на предположението за ниска стойност на капитала и капиталовите експлоатационни разходи от консултантските компании Arup и EY за фотоволтаични мощности от над 50 кВт. Още през 2015 година според резултатите от търговете във Великобритания, цената на слънчевата енергия е съставлявала 0,079 лири за кВтч.

МАЕ прогнозира през 2010 г., че делът на слънчевите електроцентрали с коефициент на използване на установената мощност от 25% LCOE през 2015 г. ще е около 0,215 щатски долара за кВтч при 5 % отстъпка и 0,333 щатски долара за кВтч при отстъпка от 10 %.

В друг доклад на МАЕ, публикуван през 2015 година, се прогнозира, че глобалната средна LCOE за фотоволтаичните проекти, които ще бъдат въведени в експлоатация през 2020 година ще е 0,12 щатски долара за кВтч. Данните на IRENA обаче показват, че още през 2019 година среднопретеглената LCOE по отношение на фотоволтаичната енергетика е била 0,068 долара за кВТч