Най-ключовата инвестиция бе газовата турбина. Ние създадохме първата в страната когенерираща мощност в топлофикационно дружество с газова турбина. В "Топлофикация Плевен" бе реализиран първият проект на "Дженерал Електрик" в страната. Това каза инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен". Съоръжението е сред най-добрите на пазара. При въвеждането успяхме рязко да намалим цената на произвежданата енергия, а сега също ни помага да задържаме цената, отбеляза инж. Василев.

С работата на газовата турбина се повишава енергийната ефективност. Благодарение на ефективната работа на газовата турбина предоставяме още по-екологична енергия на жителите на Плевен, а и подобрихме значително работата на предприятието, изтъкна директорът на топлофикационното дружество.

Газовата турбина е с капацитет 32 мегавата електрическа енергия. Ефективността идва от това, че отработените газове влизат в котел-утилизатора, който генерира топлинна енергия. След това топлината се подава в главен парен колектор, където се произвежда допълнително електрическа енергия и се загрява водата за отопление и за топла вода за града, обясни инж. Василев. "Изпусканите изгорели газове се утилизират в котела и от тяхната енергия се произвеждат пара и гореща вода. Турбината е автоматизирана и управлението и се осъществява чрез специален софтуер."

Защо турбина на американска компания, след като повечето топлофикации в България работят с руски съоръжения? 

При избора на газовата турбина разгледахме много оферти, но се спряхме на тази с най-добри показатели и ефективност. Предложението, което получихме от американската компания беше най-доброто и решихме да се доверим на опита, който "Дженерал Електрик" притежава и не смятам, че сгрешихме. Газовата турбина е модерна, напълно автоматизирана и отговаря на всички световни стандарти за работа.

Каква е инвестицията в газовата турбина?

Първоначалната инвестиция беше близо 40 милиона лева. Непрекъснато инвестираме в поддръжката на газовата турбина. В изпълнение на инструкцията за експлоатация на производителя извършваме миене на газгенератора на турбината веднъж месечно. На всеки 4000 часа се провежда и бороскопска инспекция. Това става 2 пъти в годината, веднъж след края на отоплителния сезон и преди началото на новия.

"Топлофикация Плевен" работи изцяло на природен газ. Какви са ползите?

Производството на енергия чрез модерната когенерация помага на жителите на Плевен да дишат по-чист въздух. Мощностите ни не отделят във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици. Емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ, са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища. Уверявам ви, че продължаваме да следваме екологичния път, по който сме тръгнали и фокусът и занапред ще е в инвестиции в проекти, с които ще осигуряваме още по-качествено топлоподаване в града.

Смятаме да продължим да развиваме още повече комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия чрез изграждане на заместващи производствени мощности в унисонн с европейските политики в сектора. Надявам се да реализираме и положителен ефект върху цената за крайния потребител.