"Зелената трансформация на "Топлофикация Плевен" е пряко свързана с производството на зелена енергия от чисти горива. През годините ние инвестираме в използването на едни от най-модерните мощности, осигуряващи отопление от природен газ на потребителите. При нас се прилага на практика европейски модел за комбинирано производството на електро и топлоенергия", заяви инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен".

По думите му всички енергийни дружества, водени от идеята за намаляване на въглеродните емисии, трябва да работят в посока и за другите основни елементи от устойчивото развитие, а именно замърсяването на околната среда и инвестирането в човешкия капитал. Според инж. Йордан Василев грижата за здравето на хората и осигуряването на добри условия на труд е важен фактор във всяка сфера на икономиката.

Изпълнителният директор на топлофикационното дружество изтъкна огромното значение на природния газ по време на трансформацията в контекста на Зеленият пакт.

"Газът е горивото, което ще даде възможност за осъществяване на плавния и справедлив енергиен преход по устойчив начин. "Синьото гориво" има потенциал да гарантира декарбонизация. Това не само ще помогне на България да постигне целите си, но и ще осигури по-евтина алтернатива за потребителите", коментира инж. Василев.

Според директора за осъществяването на енергийния преход са необходими ясен план за бъдещето на енергетиката, както и визия коя да бъде технологията, благодарение на която ще се изпълнят целите, заложени в зелената политика на Европа." поясни инж. Василев.

Той уточни обаче, че политиката за развитие на сектора следва да бъде изготвена на базата на анализи, подготвени от експерти.

Инж. Василев подчерта, че "Топлофикация Плевен" е изцяло ангажирана с осъществяването на енергийната трансформация на сектора и работят за подобряването на качеството на въздуха. Той посочи, че правят това, като поставят фокус върху иновациите.

Изпълнителният директор на топлофикацията в Плевен разказа, че една на най-мащабните инвестиции, правени през годините с цел модернизация на предприятието, е закупуването на американска газова турбина. Той обясни, че съоръжението е произведено от корпорацията "Дженерал Електрик", която е един от най-големите производители на турбини в света - газови, вятърни и други. Директорът заяви, че с реализирането на проекта са повишили значително ефективността при комбинираното производство на електро и топло енергия. По думите му проектът е в унисон със стратегията за енергийна ефективност на страната, която кореспондира с европейските политики в сектора.

С оглед на "зелената сделка" и в частност намаляването на емисиите, изпълнителният директор на "Топлофикация Плевен" заяви, че до края на годината се очаква да заработят три нови газови когенератора, част от амбициозната инвестиционна програма за предприятието.

Инж. Йордан Василев заяви, че екологичната политика на централата им изцяло кореспондира с амбициозните цели на Европа за устойчиво развитие на модерна и конкурентоспособна икономика.